Kršnovo diskuzní fórum

Cesta ke Kršnovi => Cesta, smysl a cíl => Téma založeno: Kírtanananda dás Srpen 26, 2012, 00:41:47

Název: Duchovní život není teorie.
Přispěvatel: Kírtanananda dás Srpen 26, 2012, 00:41:47

Každý se musí dnem i nocí snažit naplno praktikovat. Nikoliv však teoreticky! Věda má svoji teoretickou a praktickou část. Teoreticky se to může zdát být velmi pěkné, ale je třeba to dotáhnout do konce. Je třeba to zrealizovat praxí. Teorií to nezískáš. Proto je to velmi, velmi náročné!

Óm Višnupáda Šrí Šrímad Bhakti Vaibhava Purí Gósvámí Mahárádža.
Název: Re:Duchovní život není teorie.
Přispěvatel: Nikdo Srpen 26, 2012, 11:38:40
Je ovšem třeba pochopit, co předchází čemu, protože upéct jahodový koláč, pokud netušíš, co jsou to jahody a ani nemáš recept, je zhola nemožné. Stejně tak se to má s cestou k Bohu, pokud netušíš, kdo je to vlastně Bůh a kudy k němu jít, tak tvá cesta sebe praktičtější je stejně marná, jako kuchaře co peče jahodový koláč bez jahod. Bohužel všichni praktikující co jsem zatím poznal, jsou jako tento kuchař a pečou všechno možné jen ne jahodový koláč. Ještě horší je, že někteří z nich navíc přesvědčují ostatní, že ten jejich koláč je ten pravý jahodový, ačkoliv všemožné prastaré recepty to jednoznačně zpochybňují, ale i s tím si umí poradit tak, že je pozměňují ke své představě a mají to o to snažší, že starým receptům už nikdo nerozumí a tak se jen vydávají za překladatele. Co hůř tenhle stav s pečením falešných koláčů není nový a tak vzniklo plno falešných receptů, které už něco pamatují a ač jsou v rozporu s předcházejícími tak jsou vydávány za autoritativní a pravé.
Název: Re:Duchovní život není teorie.
Přispěvatel: Robert Srpen 26, 2012, 19:06:25
Souhlasím s Nikdom. První proces bhakti jógy je šravanam. Neboli naslouchání. Pokud není šravanam nemůžou nastat ostatní procesy. Navíc šravanam musí být ze správného zdroje. Bohužel dnes se v ISKCONu zaměňuje bhakti jóga za karma jógu. To je problém na který jsem poukázal ve své tezi. Co se písem týká jsou opravdu špatně překládána a mnohdy jsou manipulativně vykládána. Popravdě řečeno nemůžeme vědět na kolik jsou původní. Přesto bych si dovolil tvrdit, že nadále poskytují dostatečné vedení. Zbytek už je na tom co nám Krišna vyjeví v srdci.
Název: Re:Duchovní život není teorie.
Přispěvatel: Nikdo Srpen 26, 2012, 19:58:25
Zdravím Roberte a když už tak se tedy vyjádřím k tomu tvému nařčení ISKCONU. Ve skutečnosti Kršna jasně říká, že od pradávna učil dvěma způsobům života a to cestu poznání a cestu činnosti a navíc Bhagavadgíta i v tomto rozdělení ukazuje ve skutečnosti syntézu a kde je bhakti, ta je samozřejmě napříč, protože je společná oběma, protože bez ní by to bylo divadlo, nelze dosáhnout poznání bez odevzdání se Bohu, nelze jít k Bohu přes činnosti nejsou-li téže Bohu obětovány. Prostě snažíš se oddělit neoddělitelné a to i přesto že úplné odevzdání se Bohu všechno přesahuje a je nad jakoukoliv dharmou. Já naopak velice kvituji Prabhupádovo zaměření se na usměrnění svých žáků a rozhodně jsem si nevšiml, že by je nevedl k oddanosti a mnoho jeho prohlášení bych podepsal, ale bohužel vycházel z nějaké tradice a ta rozhodně nevedla až ke Kršnovi a proto byla vlivem času pozměněná, ale ani tomu nelze vyčítat, protože to tak mělo být. A když už jsem v tom mudrování, kde rozhodně mi jako etalon pravdy nikdo neberte, tak bych řekl, že se Roberte jen snažíš z různých těžkostí jež z karmajógy vyplývají pro nezkroceného člověka vysmeknout a proto se do toho tak opíráš a jen sobě odůvodňuješ, proč se tě to netýká.
Název: Re:Duchovní život není teorie.
Přispěvatel: Nikdo Srpen 26, 2012, 20:21:44
Nakonec ještě pár slov k Prabhupádovi a jeho překladům. Za prvé z toho co jsem o něm a od něj četl, jsem si jist, že znal správný význam slov a své překlady podřizoval tradici ze které vycházel a jak ty jsi na lide.cz psal, že komentáře "kopíroval z" tak ono je mnohem slušnější a blíže pravdě říct, že "vycházel z", protože se prostě držel tradice a považoval to za správné a kdyby tak činili všichni od Kršnovo éry, tak by nebyla Kalijuga a vše by bylo jinak, ale věci se dějí jak se mají dít a Kršna vidno měl zájem na rozšíření svých slov a zřejmě je chtěl v této náladě jakou Prabhupáda prezentoval trochu zastřené a přesto s originálem a tak tajemství zůstalo uchováno a zároveň ale i zachováno pro příští generace. Prabhupáda byl varnou vaišja, ale zjevně i velkým oddaným, že mu bylo dopřáno být Jeho nástrojem a svého obchodnické kvality rozhodně dokázal a žádný bráhmana by podobný úspěch nezaznamenal.
Název: Re:Duchovní život není teorie.
Přispěvatel: Kírtanananda dás Srpen 26, 2012, 23:12:52
Ano co člověk to názor, a když si citát přečte sto lidí budeme zde mít sto názorů.Každý se musí dnem i nocí snažit naplno praktikovat. Nikoliv však teoreticky! Věda má svoji teoretickou a praktickou část. Teoreticky se to může zdát být velmi pěkné, ale je třeba to dotáhnout do konce. Je třeba to zrealizovat praxí. Teorií to nezískáš. Proto je to velmi, velmi náročné!

Óm Višnupáda Šrí Šrímad Bhakti Vaibhava Purí Gósvámí Mahárádža.

Proto nám Šríla Prabhupáda zanechal písma v nezměněné podobě, aby i naši potomci měli Krišnova slova uchována co nejpřesněji tak, jak je vyřkl samotný Pán.

Co se citátu týče, tak já tam Nikdo vidím obojí, to znamená teorii i praxi, ve větě "Teoreticky se to může zdát být velmi pěkné, ale je třeba to dotáhnout do konce.", právě s důrazem, že když se věci naučíme po stránce teoretické, nesmíme zapomenout je také zrealizovat, neboť jak říká jedno moudro "Lepší je gram praxe než tuna teorie."

Pokud jsi uvedl příklad s koláčem, tak si představ k čemu je kuchařovi, když bude znát deset receptů na jahodový koláč, ale nikdy ho prakticky nedělal. Jak nakrmí své přátele touto pochoutkou? Ale stačí aby přišel jeho kamarád, který tento koláč už umí i v praxi a je vše zachráněno. On umí koláč upéci a může to naučit i svého kamaráda, který dosud znal jen teorii.

Tolik má poznámka k Tvému rozvinutému příspěvku.

Zdravím také Roberta a jsem rád, že připomněl šrávanam, ano to je přeci ta teorie, po které ale musí následovat praxe, protože jinak by sis tolik nepochutnal na svém dílu z Krišnova koláče.

Co se týče Tvého kritizování Prabhupády, požádal bych Tě o rozumnější vyjadřování zde na tomto fóru, a jak píše Nikdo níže, měl by jsi si ho začít vážit jako velkého oddaného Krišnovi, děkuji.  :)

P.S. Jinak si velice vážím toho, že s vámi mohu diskutovat o Krišnovi a Jeho oddaných.

Název: Re:Duchovní život není teorie.
Přispěvatel: Robert Srpen 27, 2012, 08:27:48
Je tady  hodně podnětů na které bych mohl reagovat. Vyberu si následující:

Nikdo není úplně pravda co tvrdíš, když říkáš: 'Ve skutečnosti Kršna jasně říká, že od pradávna učil dvěma způsobům života a to cestu poznání a cestu činnosti a navíc Bhagavadgíta i v tomto rozdělení ukazuje ve skutečnosti syntézu a kde je bhakti, ta je samozřejmě napříč, protože je společná oběma, protože bez ní by to bylo divadlo, nelze dosáhnout poznání bez odevzdání se Bohu, nelze jít k Bohu přes činnosti nejsou-li téže Bohu obětovány. Prostě snažíš se oddělit neoddělitelné a to i přesto že úplné odevzdání se Bohu všechno přesahuje a je nad jakoukoliv dharmou.'

Džnána jóga může být smíchána s bhakti a nemusí. Samotná Džňána jóga je cesta k poznání Boha pomocí poznání. Pokud je smíchána s bhakti nazývá se Džňána-mišra-bhakti - toliko k tomu, že jak cesty džňána jógy tak cesty karma jógy protíná bhakti jakoby napříč. Není to pravda. Karma jóga je jóga kdy se obětují výsledky činností Krišnovy a nebo se práce koná pro Krišnu. Bhakti jóga má 9 vnějších procesů, které předpokládám dobře znáš. Navíc samozřejmě k Bohu vede též cesta aštanga jógy a nebo tzv. Sánkhya popsaná v Bhagavad Puráně. Karma jóga a džNána jóga nejsou bez bhakti žádné divadlo, ale jsou to autorizované procesy, které mohou vést pokud jsou správně vykonávány a pokud Krišna dá potřebnou milost až k realizaci Boha.
Název: Re:Duchovní život není teorie.
Přispěvatel: Robert Srpen 27, 2012, 08:37:18
Tondo také tě zdravím. Není správné tvrdit, že šravanam je teorie a zbytek je praxe. Šravanam je první a nejdůležitější aspekt bhakti jak popisuje dokonce i Swami Prabhupáda na mnoha místech v prním zpěvu ŠB (Bhagavad Purány) a i jinde. Přečti si to prosím, když se už snažíš vypadat jako jeho následovník. Já nejenže tvrdím, že Prabhupáda udělal chyby, ale já dokonce tvrdím, že oni ani takovou filozofii jakou kázal nejsou v ISKCONu schopni následovat. Šravanam je jedním z devíti procesů bhakti jógy který samotný stačí k seberealizaci. Nemusíš dělat nic víc. Pokud je naslouchání upřímné a z dobrého zdroje pak už vše závisí jen na Krišnově milosti. Prabhupáda udává jako příklad Maharádže Paríkšit, který dosáhl dokonalosti nasloucháním. Bohužel já nemohu opravdu nemohu poslouchat jak se mluví zcela nesmyslněo bhakti atd. Představ si, že máš absolutní huedební sluch a někdo začne zpívat strašně falešně. Nevydržíš to. S tím kázáním je to ještě horší. Lidé zde opravdu o bhakti píšou neuvěřitelné věci. Když něco nevím tak to nevysvětluju. Můj názor na Prabhupádu znáš. Prezentoval jsem ho jasně. Nutit mně tvým známým donucovacím způsobem k tomu abych uznal něco jiného je podle mně nevhodné.
Název: Re:Duchovní život není teorie.
Přispěvatel: Nikdo Srpen 27, 2012, 09:43:05
Roberte, problém je, že sis udělal pěkný guláš z různě kvalitních receptů, já se držím pouze Kršnovo slov, ke kterým jsem schopen najít ještě soulad v některých Upanišadách a Sanhitách. Pak už velice vážím co používat dál, ač to neznamená, že bych tvrdil, že v ostatních textech nelze nic najít, ale třeba většina purán a to včetně Bhagavata Purány doznala svoji konečnou podobu až někdy kolem roku 1000 n.l., ač je jasné, že se vychází i s příběhů mnohem starších. Každopádně osobně preferuji, aby lidé pokud sami nedosáhli skutečné poznání, či nepřišli jako sám Bůh, aby třídili informace podle svého původu a nepsali věci jako je to tak, ale podle toho a toho je to tak.  Co jsem psal vychází z Bhagavadgíty, kde bhakti přesahuje a je součástí všech cest, nevycházel jsem a ani nebudu z jiných zdrojů, nevidím k tomu důvod. Jinak pro mně je bhakti především normální sanskrtské slovo s naprosto zřejmým významem, který netřeba složitě vysvětlovat http://goo.gl/YuoQm
Název: Re:Duchovní život není teorie.
Přispěvatel: Nikdo Srpen 27, 2012, 09:52:14
Představ si, že máš absolutní huedební sluch a někdo začne zpívat strašně falešně. Nevydržíš to.
Jsi příliš pyšné na svůj guláš a to samo svědčí, že tě moc neprozpívá. Někdy je lepší vědět, že nevíš, než si myslet falešně, že víš.

Zašel jsem ke kterémusi z mužů podle zdání moudrých, abych buď tam anebo nikde usvědčil věštírnu z nepravdy a ukázal její odpovědi: „Tento muž je nade mne moudřejší, a ty jsi tvrdila, že já jsem moudřejší.“ A tu, když jsem ho prozkoumával – nepotřebuji ho totiž uvádět jménem, ale byl to jeden z politiků, u kterého se mi něco takového stalo, občané athénští, když jsem ho zkoumal a rozmlouval s ním –, nabyl jsem mínění, že se tento muž zdá moudrým, jak mnoha jiným lidem, tak obzvláště sám sobě, ale že moudrý není; a potom jsem se pokoušel mu ukazovat, že se domnívá, že je moudrý, ale že není. Tu jsem si tím znepřátelil i jeho i mnohé z přítomných; avšak odcházeje uvažoval jsem sám u sebe, že proti tomuto člověku jsem já opravdu moudřejší; bezpochyby totiž ani jeden ani druhý z nás neví nic dokonalého, ale tento se při svém nevědění domnívá, že něco ví, kdežto já ani nevím, ani se nedomnívám, že vím; podobá se tedy, že jsem nad něho moudřejší aspoň o něco málo, právě o to, že co nevím, ani se nedomnívám, že vím.
Sókrates v Platónově Obraně Sókratovi
Název: Re:Duchovní život není teorie.
Přispěvatel: Kírtanananda dás Srpen 27, 2012, 12:10:24
Hare Krišna Roberte, děkuji za Tvůj výklad, ale nevím z jakého důvodu jsi nepochopil, že mnou popisovaný vztah ke slovu šrávanam, byl v kontextu s vyjádřením Bhakti Vaibhava Purí Gósvámí Mahárádža, kde Mistr vysvětluje nutnost teorie a praxe.

Pokud se učím naslouchat, poté přijde praxe, tak jako ses to učil i Ty ve škole, neboť kdybys zůstal celý život jen u šrávanam, ani by jsi mi nemohl napsat, protože bys to neuměl v praxi.

Většina z nás určitě zná příběh Maharádže Paríkšita, ale já se s ním opravdu nechci a ani nebudu srovnávati, spíš bych Tě požádal o přesnější vyjadřování. Někde jsi napsal že mně znáš, což vyloudilo úsměv na mé tváři, a proto Ti dám malý příklad jak se mýlíš. Píšeš o mně „…Swami Prabhupáda na mnoha místech v prním zpěvu ŠB (Bhagavad Purány) a i jinde. Přečti si to prosím, když se už snažíš vypadat jako jeho následovník…“

Takže pro upřesnění nejsem a ani si nehraji na jeho následovníka, pouze se v životě snažím realizovati některé jeho rady stejně tak jako rady jiných Áčárjů. Jsem jen nepatrná částečka, která se snaží nějakým způsobem sloužit Krišnovi a chtěl bych Tě touto cestou požádati o pozitivnější vyjadřování co se týče velkého oddaného Šríly Prabhupády.

Ptám se upřímně, kde je Tvá pokora a Tvé pochopení Písem, když si se jal pomlouvat a útočit na takového Velikána, kterého jsi mimo jiné donedávna miloval?

Zával oddané služby našemu Pánu Ti přeje Kírtanananda dás.
Název: Re:Duchovní život není teorie.
Přispěvatel: Robert Srpen 27, 2012, 12:41:48
Nikdo, to je tvůj názor. V mnohém nepodložený. Dokonce ani Gíta není 5 000 let stará a tudíž nemůžeš vědět zda je opravdu původní. Navíc ja jako Gaudija vaišnava zcela jistě přijímám Čaitanja Bhágavatu a Čaitanja Čaritámritu a též např. Bhakti Rasámrita Sindhu atd. Písma nejsou recepty. Písma jsou vodítka. Realizace nastává milostí Krišny. Kdo může posoudit na kolik je má realizace špatná či dobrá? Buď úplně seberalizovaná osoba nebo Krišna samotný. Nikdo jiný. To že přijímáš Gítu je pěkné. Já jdu ještě mnohem dál. Každý má svou cestu, která je mu dána.
Název: Re:Duchovní život není teorie.
Přispěvatel: Kírtanananda dás Srpen 27, 2012, 12:44:05
Víra v oddané je jediným kapitálem

Šríla Bhakti Rakšak Šrídhar Dév-Gósvámí Mahárádža

Jestliže na naší cestě za dosažením víry získáme výhodu styku s oddanými a vyvineme v ně naši víru, budeme více ochráněni a také náš pokrok bude jistější – stane se skutečností. Z nejasného a abstraktního postavení se v nás takto naše víra prohloubí. Tehdy se setkáme s mnoha jinými, kteří mají v životě stejný cíl, a cesta se stane snadnější. Stane se představitelná a nabyde konkrétní podobu. Máme-li víru ve skutečné oddané, můžeme navázat styk s takto hmatatelnou věcí.

Z tohoto důvodu je pozice oddaného na naší cestě tak důležitá, obzvláště ve středním stádiu. V primárním stádiu není oddaným přikládán příliš velký význam. Cesta začíná s pouhou nejasnou koncepcí z Písem, podpořenou našimi minule nashromážděnými zásluhami (sukriti). Postupně ale začátečník shledá, že výprava vstříc Nekonečnému není vůbec jednoduchá: „Mysleli jsme si, že s trochou pokroku můžeme dojít vytouženého cíle, teď ovšem vidíme, že tomu tak není.“ Zauvažujeme-li nad tím, jaké je skutečné postavení oddanosti a kdo je to Bůh – že On je univerzální a On je konečný cíl – můžeme být postupně zklamáni. Pokud však na cestě přijmeme pomoc oddaných s podobným cílem, jejich společnost nám v mnohém uleví, přestože cíl může být velmi vzdálen. Nesnáze na cestě přicházejí nejvíce ve druhém stádiu. V primárním stádiu nemáme zcela vyhraněný cíl, proto nejsme vystaveni přílišným nesnázím. Skutečné nesnáze se objeví teprve tehdy, když se plně vydáme na cestu, nemaje jiného cíle než zaměstnat svoji veškerou energii na této veliké a vznešené výpravě. A jakmile se opravdu dotkneme vyšší úrovně, úrovně mahá-bhágavaty, cesta se opět stane schůdnější. Střední část je ovšem náročná a na této úrovni jsou oddaní pro naši záchranu velmi potřební. To je perioda, která se vyznačuje obojím - jak hmatatelnými zisky, tak nesnázemi. Naše selhání se proto odehrávají převážně na této střední úrovni.

Když vstupujeme do války, jsme na začátku plni naděje a důvěry. Skutečný test ale nastane, jakmile začne boj. A když konečně zvítězíme, jsme opět velmi spokojeni. Ale střední perioda, kdy se bojuje, ta je velmi obtížná. V té chvíli jsou naši spolubojovníci, naši kamarádi bojující po našem boku, velmi, velmi důležití. „Nejsem sám, ale je tu spousta těch, kteří bojují po mém boku uprostřed této válečné vřavy.“ Tito společníci jsou důležití. Někteří se mohou z pole vytratit, ale budou tu jiní, kteří mě podpoří.

Podobně můžeme také na naší cestě vidět padnout spoustu mocných bojovníků. Může nás to zbavit odvahy, když vidíme odcházet tyto respektované osoby– padat uprostřed cesty. Nicméně, navzdory těmto nepříznivým okolnostem jsou tu jiní, kteří statečně a s neotřesitelnou vírou pokračují, a ti nám pomohou. Vydržet až do konce je obtížné, ale důležité a cenné. Přijde test a ukáže nám, kolik víry máme. Nic nepřijde na zmar a my musíme na vše pohlížet tímto způsobem. Tolik velikánů, jako Bhíšma a Dróna, může ulehnout na bojišti, my přesto musíme pokračovat. Přicházíme bojovat až do konce. Musíme dosáhnout cíle našeho života a odhodlání k tomuto činu musíme vstřebat z charakteru oddaných. Šástra nám nabídne také pomocné pokyny, ale společnost oddaných přesto zůstane nanejvýš důležitá.
Název: Re:Duchovní život není teorie.
Přispěvatel: Robert Srpen 27, 2012, 12:46:26
Myslím tím, samozřejmě dochovaný originál Gíty. Pokud vím nejstarší je také z přelomu 8. a 9. století.
Název: Re:Duchovní život není teorie.
Přispěvatel: Robert Srpen 27, 2012, 12:55:31
Tondo souhlasím s tebou, že šravanam se pak logicky většinou vyvine aspoň ke kírtanam či smaranam. Nesouhlasil jsem pouze s tou definicí, že je to teorie. To už je praxe. Oddaná služba je praktická od samotného začátku. Pouze je otázka nakolik je tato oddaná služba vyspělá a jaké má kdo realizace.  Jinak se mi líbí tvůj postoj, že se nepovažuješ za následovníka Prabhupády, ale snažíš se brát jeho různé pokyny a pokyny jiných áčárjů. Já Prabhupádu co se týká realizací za velikána nepovažuji právě proto, že znám písma a umím rozlišovat kdo je na jaké úrovni. Toliko k tomu zde na diskuzi. Kdo chce vědět víc má fůru textů na mém blogu. Já se chci nyní spíše věnovat zakládání nadace, svému překladu a výkladu Gíty, psaní své knihy a svém osobnímu duchovnímu rozvoji. Pokud někdo považuje Prabhupádu za velíkána (v tom smyslu, že založil velké hnutí jím zcela určitě byl) a nesmírně pokročilého je to jeho věc. Já ovšem tento názor nesdílím. Doufám, že to budeš akceptovat, že mám na takový názor právo. Já ti tvůj názor také neberu, byť s ním nesouhlasím. Pokora znamená přijmout úlohu, která nám byla dána v tomto životě Krišnou. To je správná definice pokory. Jinak právě slovo pokora je nesmírně zneužívané v ISKCONu pro manipulaci.
Název: Re:Duchovní život není teorie.
Přispěvatel: Nikdo Srpen 27, 2012, 14:31:45
Roberte, co se týká stáří Gíty, tak nesporně jsme schopni její stáří ve smyslu, že existovala, doložit maximálně někam před náš letopočet z nepřímých důkazů a co se týká obsahu tak je jasné, že dnešní podoba nemusí být zcela původní. Ono kdyby lidé znali skutečně fakta, na čem je postavená znalost historie, tak by se asi dost zhrozili, zvláště u kultur jež netesali své texty alespoň do kamene. Samozřejmě znalost kultury, jež své nauky předávala tajně ústně a když už začala zapisovat, tak používala materiál, který moc nevydržel, je samozřejmě vždy problematická. I tak prakticky s jistotou můžeme říct o některých textech, že jsou mladšího původu, protože je nikdo dřív nezmiňoval, nekomentoval a naopak odkazují na věci prokazatelně dříve neznámé a  neexistuje o nich ani žádný jiný nepřímí důkaz. Dalším z důkazů ve zkoumání je použitý jazyk, který se samozřejmě také vyvíjel a s datováním neméně významně pomáhá. Každopádně konkrétně by mě zajímalo, který z mých názorů je v mnohém nepodložený?

Jinak zcela otevřeně přiznávám, že se nehlásám ke Gaudija-Vaíšnavismu a tak ani jejich texty neberu za autoritativní, ale nijak proti nim nebrojím a nakonec věřím, že ledacos mi může inspirovat, pokud to ovšem je v souladu s tím čemu věřím a pro mně je třebaže dnešní podoba Bhagavad-Gíty hodná této víry. Každopádně z rozmaru se zabývám mnohými jinými naukami a velmi mi vadí přístup, kde se všechny nauky rozmixují a podávají se v nějaké směsi a člověk pořádně neví odkud co vlastně pochází. Jinak to jak poznávám, zda je někdo realizovaný je poměrně snadné a snad by ani nikdo nemohl čekat ani jinou odpověď, prostě buď ho poznávám v Kršnovo popisech z Bhagavadgíty a nebo nepoznávám, nic složitého. Tudíž v odpovědích Kršny na Arjunovo otázku z Bg-2.54, Bg-14.21 a v Kršnovo vyjádřeních Bg-16.1-3 a Bg-18-51-54 a právě i takové projev na Internetu k tomu někdy bohatě stačí. Proto také nejsem rád, když se příliš tady Kírtanananda snaží, aby se každý zdržoval své přirozenosti, ale naopak jsem rád, když se každý jaký je ukazuje :D.
Název: Re:Duchovní život není teorie.
Přispěvatel: Kírtanananda dás Srpen 27, 2012, 16:35:23
...Já Prabhupádu co se týká realizací za velikána nepovažuji právě proto, že znám písma a umím rozlišovat kdo je na jaké úrovni...  Pokora znamená přijmout úlohu, která nám byla dána v tomto životě Krišnou. To je správná definice pokory. Jinak právě slovo pokora je nesmírně zneužívané v ISKCONu pro manipulaci.

No to jsi mne tedy pobavil, víš já jsem rozený vtipálek, tak Ti položím jednu upřímnou otázku. Když tedy umíš rozlišovat, mohl by jsi rozlišiti a napsati na jakou úroveň řadíš sebe?

Co se týče definice pokory,tak určitě ta Tvá nebude jediná, já bych to vyjádřil jako že pokorný člověk si uvědomuje neustále svou závislost na Nejvyšším Pánu. Pokud někdo další má svou definici, prosím napište pro poučení ostatních čtenářů, děkuji Kírtanananda dás.
Název: Re:Duchovní život není teorie.
Přispěvatel: Robert Srpen 27, 2012, 17:50:48
Tondo, má definice pokory zcela jistě není jediná a s tvou definicí této vlastnosti souhlasím. Svůj názor na Prabhupádu jsem řekl a doložil i důkazy v tezi. má zkušenost je, že pokud někdo nebyl příliš zasažen Prabhupádovými názory nebo ISKCONem a má dostatek inteligence tak to přijme. Nicméně tím nechci říct, že osoby nemají právo na svůj vlastní názor. Jinak svou úroveň jsem už naznačil nepřímo. Na jedné diskuzi jsem řekl, že nejsem osvobozený a zde jsem řekl, že umím rozlišovat. Čili jsem madhyama-adhikárí. Zeptal ses mě tak ti odpovídám po pravdě.
Název: Re:Duchovní život není teorie.
Přispěvatel: Nikdo Srpen 27, 2012, 18:42:48
Ty jo já ci taky nějaký titul, co třeba mahā-bhāgavata-uttama :P, to nepřebijete :D. Kírtanananda dás a co ty a ne abys byl zbytečně skromný, to se dnes nenosí :D
Název: Re:Duchovní život není teorie.
Přispěvatel: Robert Srpen 27, 2012, 18:56:40
Nikdo radši titul nechtěj ;) Jinak to je samozřejmě označení úrovně kaništha adhikárí, madhyama adhikárí a samozřejmě uttama adhikárí. Každý by měl vědět na jaké je úrovni. Nicméně tě možná potěším, jelikož si myslím, že ty se taky blížíš madhyama úrovni alespoň z toho co tě můžu vnímat na diskuzi. Možná na ni už i trochu jsi. To se samozřejmě zas až tak přesně podle diskuze posoudit nedá. Co se týká jména Tonda si ho zvolil a já říkám proč ne. Já osobně si taky budu při publikování dávat pseudonym a už jsem ho i dříve začal používat, i když asi tu celou historii jak k tomu všemu postupně došlo budu vyprávět a vyprávím jen svým blízkým přátelům. Ale pokud chceš dobrý titul tak doporučuji následující: Máha mahá bhágavata paramahamsa aštotara šata bhaktivédanta swami prabhupáda - to už se bude opravdu těžko přebíjet ;D
Název: Re:Duchovní život není teorie.
Přispěvatel: Nikdo Srpen 27, 2012, 19:08:56
Asi zůstanu u Nikdo, což cca v překladu ze svých původních slov znamená Bohu podobný bojovník a to taky jde a aspoň nevypadám jako E.T. :D
Název: Re:Duchovní život není teorie.
Přispěvatel: Robert Srpen 27, 2012, 19:55:15
Jo to jde. Kdyby nebylo v plánu kázání v Indii a v angličtině celkově, asi bych publikoval jen pod svým občanským jménem. Ale takhle. Stejně mi moji všichni indičtí kámoši říkají Ramananda takže u toho zůstanu. Mně se to jméno líbí a má pro mně strašně velkou symboliku z mnoha důvodů. Opravdu cítím, že Krišna chce,  aby toto bylo mé druhé jméno.
Název: Re:Duchovní život není teorie.
Přispěvatel: Kírtanananda dás Srpen 28, 2012, 12:48:54
Ty jo já ci taky nějaký titul, co třeba mahā-bhāgavata-uttama :P, to nepřebijete :D. Kírtanananda dás a co ty a ne abys byl zbytečně skromný, to se dnes nenosí :D


Hare Krišna Nikdo, tak já už jsem dostal naděleno při iniciaci a jsem s tím spokojen, teď už jen stát se opravdu tím služebníkem Božím a budu spokojen, zával oddané služby Krišnovi přeje Kírtanananda dás.
Název: Re:Duchovní život není teorie.
Přispěvatel: Nikdo Srpen 28, 2012, 13:23:00
Hare Krišna Nikdo, tak já už jsem dostal naděleno při iniciaci a jsem s tím spokojen, teď už jen stát se opravdu tím služebníkem Božím, a budu spokojen, zával oddané služby Krišnovi přeje Kírtanananda dás.
To jo, ale musíš se k tomu ještě otitulovat jako třeba uttama-adhikārī, znáš přece když tě nikdo nepochválí, ale pravda říká se také, že samochvála smrdí, ale ty jo kdo by si dnes dnešních oddaných všiml, mnohdy se ani nechovají tak jak je Kršna popisuje a tak co pak jim zbývá. Aneb dnes je důležitější značka než obsah, sis nevšiml v obchodě třeba :D.
Název: Re:Duchovní život není teorie.
Přispěvatel: Kírtanananda dás Září 02, 2012, 23:01:15

... Jinak svou úroveň jsem už naznačil nepřímo. Na jedné diskuzi jsem řekl, že nejsem osvobozený a zde jsem řekl, že umím rozlišovat. Čili jsem madhyama-adhikárí. Zeptal ses mě tak ti odpovídám po pravdě.

Hare Krišna Roberte, v nedávném příspěvku jsi se přiznal, že se cítíš být na úrovni madhyama-adhikárí, a proto bych se Tě chtěl zeptat zdali to myslíš vážně.

Kdybys totiž uměl rozlišovat, tak jak o sobě píšeš, Krišna by Ti určitě v srdci vyjevil, že mnou níže citovaný verš ze Šrímad Bhágavatam 2.2.37 není totiž překladem Šríly Prabhupády, ale ještě si k tomu zpětně přečti svou kritiku!

         “Kirtanananda - 26.08.12 01:07:50
RE: --
„Ti, jenž ušima pijí nektar zábav Pána Krišny a Jeho oddaných, očišťují svá srdce od všech sprostých tužeb po světském požitku, a tak dosahují služby lotosovým chodidlům Pána.” (Šrímad Bhágavatam 2.2.37)
·      

roraman - 26.08.12 11:13:43
RE: --
Bohužel zase špatný překlad verše. Tentokrát dokonce už tak špatný Prabhupádův překlad zprznil ještě více český překladatel. Verš by měl být překládán následovně:

Ti oddaní, jenž ušima pijí nektar zábav Pána Krišny, očišťují svůj pokleslý způsob života a kráčejí k jeho lotosovým nohám.“Tudíž jak je patrno kritizuješ jakoby překlad Šríly Prabhupády, aniž by sis ověřil fakta, tak Ti je sem pro jistotu uvedu, aby nedošlo k dalším neshodám:
Šrímad Bhágavatam Š.P. 2.2.37

“Ti, kteří pijí ušima nektarové poselství o Šrí Krišnovi, milovaném Pánu oddaných, se očišťují od představ, že cílem života je hmotný požitek, a jdou tak zpátky k Bohu,k lotosovým nohám Osobnosti Božství.“Pokud budeš mít výhrady i k tomuto překladu, tak jak je u Tebe zvykem, tak Ti něco napovím. I kdyby totiž v tomto překladu bylo něco přeloženo jinak než Ty si představuješ, je tam VŽDY originál v sanskritu, takže vlastně poselství Šrí Krišny je předáváno vždy v nezměněné podobě! Kde tedy může být řeč o nějakém zavádějícím překladu? Když přečteš verš v sanskritu vibrace je originál předána a účel je splněn!


Z mého pohledu spíše vidím Tvé nepochopení, předávání poselství Pána Krišny Šrílou Prabhupádou, zával oddané služby v rozlišování, Ti přeje Kírtanananda dás.  :)
Název: Re:Duchovní život není teorie.
Přispěvatel: Robert Září 03, 2012, 09:07:33
Tondo ve tvém příspěvku je více věcí, takže po pořadě.

1. Prabhupádův překlad tohoto verše jsem si ověřil a je špatný, přesto ne tragický.

2. Zmínil jsem, že ta osoba co to překládale zprznila už tak špatný Prabhupádův překlad. Pokud to překládal z jiného zdroje než od Prabhupády tak na tom až tak nesejde, jelikož ten překlad je špatný, a to je věc o kterou jde.

3. Máš úplně mylné pochopení, že pokud někdo dosahuje duchovní pokroku tak je vševědoucí a neomylný. Ne vševědoucí je jen Bůh. Toto špatné pochopení vzniklo v Gaudija Vaišnavské linii se založením Gaudija Math, které bylo ovlivněno křesťanstvím. Kult guruů jaký nikdy předtím v Gaudija Vaišnavismu nebyl. Navíc nekvalifikovaných guruů. Neomylný není nikdo kromě Boha. I na té nejvyšší a nejpokročilejší úrovni jsi jen nepatrná součást Boha, která má buď větší či menší možnosti Boha chápat a realizovat. Ale nikdy ho nepochopí zcela. Ve skutečnosti jen malou a nepatrnou část.
Název: Re:Duchovní život není teorie.
Přispěvatel: Robert Září 03, 2012, 10:05:12
Jo a jestli mi chceš něco přát přej mi prosím lásku ke Krišnovi. Zával karma jógy přej členům své farmy.  ;)
Název: Re:Duchovní život není teorie.
Přispěvatel: Robert Září 04, 2012, 05:44:27
Ještě jednu poznámku k tvému textu Tondo nebo Kírtanando (to jméno jsi sice dostal někdy při hari náma obřadu, ale možná by jsi taky mohl říci, že už předtím jsi si tak nechal říkat a ne se za to stydět).

Předávání poselství Prabhupádou bylo špatné, jelikož změnil spousty věcí. Ty nejzákladnější jsem vyjmenoval v mé tezi. Buď přímo překládal špatně sanskritské verše nebo vycházel ze špatných překladů. Samozřejmě, že většina veršů je přeložena v normě, ale tak odhadem asi 20% špatně. Někdy jsou to opravdu zásadní věci. Čili odchylka od parampary. Sanskritský text tam je, ale Bhagavad-gíta tu není pro vibrování sanskritu jako Sáma Véda, ale pro získání poznání. Tudíž špatný překlad může způsobit kalamitu a to se stalo právě v ISKCONu. 

Název: Re:Duchovní život není teorie.
Přispěvatel: Kírtanananda dás Září 04, 2012, 19:20:55
Hare Krišna Roberte, Tvůj příspěvek vyloudil úsměv na mé tváři a zároveň se ozvala v srdci lítost nad tím, čím jsi schopen se zabývati. Pokud toužíš poznat něco z mé historie či součastnosti,klidně se mně zeptej, ale už prosím neuváděj takové blafy jako jsi uvedl v úvodu svého příspěvku.


Ještě jednu poznámku k tvému textu Tondo nebo Kírtanando (to jméno jsi sice dostal někdy při hari náma obřadu, ale možná by jsi taky mohl říci, že už předtím jsi si tak nechal říkat a ne se za to stydět). ..Takže trochu osvěty k Tebou zmiňovanému jménu. Rodiče mi dali jméno Antonín a za život jsem dostal od přátel mnoho přezdívek až jedna z nich byla od oddaných bhakta Tonda, kterou po několika letech sami oddaní změnili na Kírtandás, no a při iniciaci jsem dostal jméno Kírtanananda dás.


Z výše uvedeného sám vidíš, že Tebou avizované jméno „Kírtananda“, jsem nikdy neužíval a ani nehodlám, takže nechápu kam míříš s tím, že bych se neměl stydět.

Co se týče Tvé kritiky směrem na Šrílu Prabhupádu, myslím že jsem se vyjádřil přesně a víc k tomu nemám co dodat. Máš určitě svůj plán jak osvobodit padlé duše, a když máš dojem, že to Mistr dělal špatně, máš možnost všem předvést jak to uděláš lépe.
Název: Re:Duchovní život není teorie.
Přispěvatel: Robert Září 05, 2012, 08:22:22
Tondo, já jsem nepsal, že by ses měl stydět ;D Přečti si to pořádně ;) Jinak měl jsem dojem, že tehdy, když jsem přijel do Tachova, jsi si říkal Kírtananda dás. Jestli to byl Kírtan dás a já jsem v tomto ohledu trochu nepřesný tak se omlouvám. Řešil jsem především filozofické věci jak je patrno, ale když jsme se předtím bavili o těch jménech taki mi to nedalo. Jinak při své dokonalé paměti a zálohování všech možných internetových věcí si zcela určitě vybavuješ, co jsi psal kdysi Vaškovi z Brna na můj účet. Takže jsi myslím úplně ten poslední co by měl něco takového říkat. Ale to jen tak naokraj. Já se snažím vždy bavit o filozofii. Ale rubat beztrestně do sebe nenechám a paměť mám taky dobrou. Nicméně je pěkné, že cítíš aspoň lítost :)
Název: Re:Duchovní život není teorie.
Přispěvatel: Nikdo Září 05, 2012, 20:14:31
Nechte to být, já vidím také na každém z Vás také něco, co bych Vám mohl vytknout a třeba Roberte na tobě to vidím víc, protože se dle mého soudu snažíš stoupat na špičky a hrát si na vyššího, než-li si vyrostl a ono tohle je vždycky poznat. Jistě věřím, ale že i na mně by jste našli spousty vad a to i jen takhle z netu, každopádně Tonda má pravdu, Roberte, chceš-li, tak máš v dnešním světě možnost se předvést, jak to uděláš lépe a nic ti nebrání. Na rovinu není nic složitého dnes si založit stránky, ale i třeba vydat vlastní knihu a není k tomu třeba žádných sponzorů. Zatím expresivně řečeno parazituješ kritikou na slavnějších, ať si o nich myslíš co chceš, máš možnost přeložit sám Bhagavad-gítu a nebo jiný text, či napsat vlastní pojednání o tom jak žít, jak jít k Bohu, či prostě své závěry k životu. Kritizovat druhé to není nic těžkého, ač jistě i kritika může být různého druhu, každopádně kritika je vždy jen parazitování na něčím díle.
Název: Re:Duchovní život není teorie.
Přispěvatel: Kírtanananda dás Září 05, 2012, 21:35:48

Hare Krišna Roberte, opět jsi mne uvedl do rozpaků ihned v úvodu když píšeš:

Tondo, já jsem nepsal, že by ses měl stydět ;D Přečti si to pořádně ...
   

Musím Ti sdělit že i kdybych to četl až do konce tohoto života, tak tam bude neustále mnou napsáno:

Z výše uvedeného sám vidíš, že Tebou avizované jméno „Kírtananda“, jsem nikdy neužíval a ani nehodlám, takže nechápu kam míříš s tím, že bych se neměl stydět.

Svým vystupováním se přibližuješ k chování malého dítěte, které brečí každou chvíli pro jinou hračku a vysvětlím Ti proč takto usuzuji. V tomto příspěvku píšeš:


   roraman - 14.08.12 20:30:47
RE: Indie
... Co se týká IRM ktéto organizaci jsem se nikdy nepřipojil i když jsem přeložil mnoho jejich textů. Vašek z Brna to může jestli chce potvrdit. Byl přímo u toho, když jsem řekl do očí Krišnakanthovi, že nepřijímám jeho velení a autoritu. ..


A já Ti k tomu pouze říkám že lžeš sám sobě a Vašek z Brna má slova potvrzuje v příspěvku níže, kde jasně píše, že Ty jsi se sám jmenoval do role reprezentanta Kršnakanta, prosím čti:------------ Původní zpráva ------------
 Od: václav dvořák <avatar1@centrum.cz>
 Předmět: Re: Fwd:Re:Fwd:Re: Fwd:Re:Fwd:Re: Stížnost
 Datum: 11.7.2007 21:07:00
 ----------------------------------------
 Haré Kršna Toníku
 
 Příjmi prosím mé uctivé poklony.
 Všechna sláva Šrílovi Prabhupádovi.
 
 Robert nyní již přiznal svou chybu - jak psal, že je reprezentant Kršnakanta.
 A nyní přijal, že nebyl Kršnakantem autorizován aby ho reprezentoval.
 
 Jelikož já také nejsem Kršnakantův reprezentant, cítím, že by bylo lepší kdyby
 jste s ním komunikovali přímo, ale pokud budete potřebovat pomoci s překladem,
 můžu pomoci.
 
 Děkuji
 Tvůj služebník
 bh.Vašek


Co se týče Tvé paměti píšeš v dnešním příspěvku:

...Ale rubat beztrestně do sebe nenechám a paměť mám taky dobrou. Nicméně je pěkné, že cítíš aspoň lítost :)...


Ale v nedávné době jsi sám o sobě napsal:


  roraman - 22.08.12 01:14:12
RE: Příběh...
Definitivně si nepamatuju co píšu na kdejaké diskuzi a už vůbec né přesně…


Už chápu dle Tvého vyjádření o své paměti, proč mne osočuješ svými výroky typu:

...Jinak při své dokonalé paměti a zálohování všech možných internetových věcí si zcela určitě vybavuješ, co jsi psal kdysi Vaškovi z Brna na můj účet. Takže jsi myslím úplně ten poslední co by měl něco takového říkat. ..

Já na rozdíl od Tebe mám čisté svědomí a nikdy jsem nikomu ani Vaškovi nenapsal o Tobě co nebyla pravda, a pokud Ty nedoložíš věrohodným způsobem opak, měl by jsi v sobě mít alespoň trochu slušnosti a za svá nařčení se alespoň omluvit, neboť já Ti zde otevřeně říkám, jsou lživá!
Název: Re:Duchovní život není teorie.
Přispěvatel: Kírtanananda dás Září 05, 2012, 21:52:58
Hare Krišna Nikdo, snad mi Ty i čtenáři prominou, že jsem napsal koment k minulému Robertovu příspěvku, protože on často připomíná jak rád diskutuje o filosofii a přitom ve svých příspěvcích buď většinou pomlouvá Šrílu Prabhupádu či někoho lživě obviňuje. Já ho beru jako chudáčka jiskřičku, která vylétla z ohně a nyní hledá teplo Domova. Co se týče chyb, tak s tím nemám problém, neboť už jsem dávno zjistil, že jsem nádoba plná chyb, a tak se snažím je postupně eliminovat což si myslím že je běžný postup u člověka, který chce v životě dosáhnout nějakého cíle a proto zpívám Hare Krišna Hare Krišna Krišna Krišna Hare Hare Hare Ráma Hare Ráma Ráma Ráma Hare Hare.
Název: Re:Duchovní život není teorie.
Přispěvatel: Nikdo Září 05, 2012, 22:38:24
Kírtanananda dás, tak všichni jsme takovými jiskřičkami, ač lepší přirovnání je s kapkou, jež vystříkla nad oceán, neb jiskra pomine kdesi, ale kapka nikdy nepřestane být kapkou, jen ji těžko po návratu v domovském oceánu rozpoznáš, ač i tohle přirovnání trpí, neb kde je oceán a kde není, Kršna je všude kam se podíváš.

Jinak jistě víš, že ani já se nebráním Prabhupádovo překlad rozporovat a vím, že se nedrží slov, tak jak byla Kršnou pronesena, avšak kdo pořádně jeho dílo čet, nemůže být na pochybách, že by snad neznal význam těch sanskrtských slov, což si troufnu bez okolek tvrdit u Roberta není, u něj je vidět jak čerpá převážně ne-li pouze z angličtiny, ale zas nelze tvrdit přímo, že by pomlouval, ale spíše se snaží na Prabhupádovi své ego ukázat a to znamená druhé shodit, což doufám u mě tak není, ačkoliv se také občas rýpnutí do překladů nevyhýbám a Maniravi na lidé třeba také ve mně vidí Brouka Pytlíka a tak možno mi to mé ego také ujíždí, více než mě samému se zdá, ale tak nikdo nejsme dokonalý.

Každopádně o tobě vím, že se přiznání chyb nebojíš, ač je třeba je i odstraňovat a to nejen modlitbou či zpěvem, ale do toho mi nic není, neb sám mám co opravovat a nejsem ve stavu, že bych mohl chyby druhých posuzovat a spíše vidím jen ty, kterýma sám disponuji, což možná mi vede k závěru, že čím je člověk dokonalejší, tím i na druhých vidí méně chyb, neb je nedokáže už pochopit, ač se to spíše týká těch, jež se v dokonalosti narodili, ale kdo ví, třeba i těch co se všech chyb v jednom životě zbavily, pokud to vůbec lze.
Název: Re:Duchovní život není teorie.
Přispěvatel: Robert Září 06, 2012, 06:36:28
Nevím Nikdo co znamená výraz ukázat své ego. Ale jestli si myslíš, že se považuje za konatele a že si myslím, že mám nějákou schopnost nezávislou na Krišnovi tak tomu tak určitě není. Tyto základní věci jsem realizoval takže je chápu. K Prabhupádovým znalostem sanskritu uvedu následující - nebyl to žádný znalec a odborník sanskritu, používal slovník Kaumudí. Překádal často podle sebe jak může vidět i ten kdo sanskrit příliš nezná. O tom kdy manipuloval, kdy motivoval a kdy jen dělal chyby se dá spekulovat. Osobně věřím, že kromě osobního uznání toužil také udělat dobro pro svět. Jak se mu to povedlo ať každý posoudí sám. Jsou tam jak pozitivní tak negativní věci. Jinak já při překladu Gíty vycházím výhradně ze sanskritu, i když se dívám jak kdo překládal. To samé jsem dělal u své teze. Je ale fakt, že Manu Smritti jsem zkopíroval aniž bych se díval na sanskrit. Samozřejmě, že neznám všechny významy sanskritských slov a ani Prabhupáda je neznal. Překládal pomocí výše zmíněného slovníku. Jak bude můj překlad kvalitní to uvidíme. Myslím si, že máš schopnosti na to to posoudit takže uvidíš. Pokud bych si u nějákého verše nebyl jistý, tak ho prostě nechám přeložit svého kamaráda co sanskrit umí. Uvidím, jestli se rozhodnu přímo sanskrit studovat, to budu teprve zvažovat a bude to záviset na okolnostech. Ono se dá hodně naučit čtením, online jsou kurzy i slovníky a já mám ještě tu výhodu, že to můžu zkonzultovat s někým kdo sanskrit umí.
Název: Re:Duchovní život není teorie.
Přispěvatel: Robert Září 06, 2012, 07:00:00
Jinak ještě pro Tondu. K IRM jsem se nepřidal. Pouze jsem pro ně překládal a rozdal pár časopisů. To že bych se vyjádřil, že jsem reprezentant Krišnakanta si opravdu nepamatuji. Pokud se tak stalo, tak to byla opravdu chyba. Ostatně v té době si myslím nadělali všichni chyby a to mnohem větší než já. V tom mailu, který se mi nechce hledat a možná ho ani nemám - hm tam je otázka co považuješ za lež a co ne. Co si pamatuju tak jsi tam řekl, že ani nevím jak se jmenuji:) což já samozřejmě vím:) Kdybys byl trochu slušnější a napsal třeba přímo mně tak by jsi se o de mne dozvěděl, že mi moji indičtí kamarádi začali říkat Ramananda a já to začal používat v Indii jelikož Robert mnoho z nich neumělo vyslovit. Vždycky mne fascinovala osoba Ramanandy Ráji a jelikož jsem bydlel v té době asi 7 km od jeho domu tak jsem se kvůli tady těmto všem věcem rozhodl používat jméno Ramananda Rája Dása, které jsem také používal a používám v Indickém ISKCONu abych měl klid od toho, že mně chtěli naverbovat k uctívání nějákého gurua. O posledním Pokynu jsem věděl od roku 2002 kdy jsem byl dva týdny v Bangalore a už i předtím jsem měl dost informací na to abych byl s ISKCONem a tamními guruy velmi opatrný. Prostě jsem jen nechtěl jít do otevřené kritiky, jelikož jsem věděl co se stane. Že budu okamžitě černá ovce. Nakonec to tak stejně dopadlo. Když jsem začal překládat PP tak Vašek neuváženě zveřejnil mé jméno jakože se přidávám k IRM no a pak už tu historii aspoň nějak znáš. Nechci se tu s tebou hádat a ani tě osočovat. Ale myslím si, že příliš nechápeš a možná ani nechceš chápat co se tehdy všechno dělo a vůbec se na to nesnažíš dívat taky z mého pohledu. Anyway pro mně je to historie. A ač mne může spousta lidí obviňovat z mnoha věcí tak já jsem se snažil dělat vše pro svůj duchovní pokrok a dokonce i pomoci ostatním dostat informace. Já jsem přeložil většinu PP a snad celý časopis plus další články a nedostal za to kromě urážek vůbec nic. Nicméně mysli si o mně co chceš. Ty i Nikdo je to vaše věc. Faktem je, že jediný kdo úspěšně poukázal na nějákou nepřesnost v mých textech byl Nikdo u překladu jednoho verše, který jsem neuváženě zkopíroval bez ověření.
Název: Re:Duchovní život není teorie.
Přispěvatel: Robert Září 06, 2012, 07:06:13
Nikdo, Gítu překládám a stránky mám koupené a až bude vhodná doba tak je zprovozním. Kritika není nutně parazitování na cizím díle. Kritika pokud je správná a opodstatněná má svůj velký přínos. Začal jsem analýzou situace v Brahma Madhva Gaudija Vaišnava Sampradáji nyní jdu cestou svých vlastních děl. Nevidím na tom nic špatného. Naopak mi to přijde přirozené. Přijímal jsem informace a zjistil, že jsou v mnoha ohledech špatné. Provedl jsem tedy analýzu kde jsem dospěl k závěru a nyní jdu svou vlastní cestou. Byť chápu, že se to mnohým nemusí líbit, nemyslím si, že bych měl být za to osočován nebo, že jsem udělal něco špatného. Můj názor na Prabhupádu jsem sdělil. I když ostře (mimochodem Prabhupáda býval ještě mnohem ostřejší ve svých vyjádřeních) tak korektně a i ho obhájil.
Název: Re:Duchovní život není teorie.
Přispěvatel: Robert Září 06, 2012, 08:01:53
Byl bych navíc rád, kdybychom se tady bavili pouze o filozofii a ne o malicherných věcech. Jestli jsem udělal někdy pár chyb? Zabil jsem snad někoho? Okradl jsem snad někoho? Zneužíval jsem snad někoho? Napadl jsem někoho? Nemyslím si Tondo, že bych byl až tak špatný jak se mně tu snažíš vykreslit. To, že jsme si nesedli, je ještě jiná věc. A v té době roku 2007 se mně snažil Krišnakant manipulovat a využívat pro rozdávání svých časopisů. Členové ISKCONu mně fyzicky napadli a ty jsi se zcela neuváženě připojil či chtěl připojit k IRM (opravdu nevím jak tu fázi přesně nazvat proto používám oba termíny), aniž by jsi přesně věděl co je IRM zač a jaká je jeho mise. Ale všechno řídí Krišna co se stalo, se stalo pod jeho vedením a já necítím zášť k nikomu z té doby. To ale také neznamená, že se s těmi osobami budu stýkat. Nicméně jestli s tím souhlasíš, tak můžeme udělat za vším tlustou čáru a přenést se přes věci co byly v minulosti a diskutovat když tak filozofii. Já se stejně nyní už tak moc zapojovat nebudu jelikož se věnuji překladu a psaní knihy a dalším věcem.
Název: Re:Duchovní život není teorie.
Přispěvatel: barča Září 06, 2012, 11:03:00
Omlouvám se, že vstupuji do diskuze, dlouho jsem už nikde nikam nenapsala... Já nejsem ještě zasvěcená oddaná, pouze nějakou dobu praktikující, nepatřím ani pod Iskcon, ani pod IRM ani jiné organizace (GM), přesto se stýkám z lidmi z GM i s Iskconu, dokonce máme velmi přátelské vztahy. Chrám, který navštěvuji, vede člen zasvěcený v Iskconu, přesto že nesdílí to, co se v organizaci nyní děje, má v úctě Prabhupádu i jeho učení a také Iskcon, protože původní Iskcon je to, co chtěl Prabhupáda a takhle mají oddaní žít. Pokud se nechají pohltit májou, či  chtějí více než bhakti vykonávat karmajogu a nerozeznají to, málo četli Prabhupádovy knihy. Osobně vím, že jsou různé překlady, ale vesměs pro mě je důležité poselství, které v nich je.. to má člověka vést. Není cílem dělat další překlady a opravovat chyby. Také myslím, že Prabhupáda se opíral o předchozí ačajri a jiné významné osobnosti a čerpal inspiraci také tam. Osobně nevidím problém, když v překladu poupraví slovo, např. třeba pokud nahrazuje v překladech význam věcí, které nejsou doporučeny apod. přímo tím, že je vyjmenuje apod. Málokdo si asi dokáže představit, které věci jsou vhodné nebo ne. Tak jako např. všude zmiňované vegetariánství. Četla jsem mnoho Prabhupádových knih a v mnoha z nich jsem se dočetla, že pokud lidé potřebují jíst maso, ať jedí, ale ať ty zvířata nezabíjejí, ale nechají je dožít.. nebyl tam striktní zákaz jezení masa. Myslím, že to, že někdo chápe zákaz požívání masa v Iskconu tím, že Prabhupáda byl fanatik a zakazoval to, tak je asi mimo. Na spoustě přednáškách a diskuzích toto zaznělo.. pokud potřebujete jíst maso, jezte, ale nezabíjejte. A já to cítím stejně, proto maso nejím. Ne, protože jsem nějaký fanatik nebo co. Není cílem se handrkovat o to, kdo udělá lepší překlad, když nedokáže tolerovat nálady jiných překladatelů. Navíc Prabhupáda neuměl ani perfektně anglicky, věřím, že taktéž hledal mnohdy slova, jak to má v angličtině napsat, proto to někdy zní tak tvrdě nebo prostě divně. Snažit se v tom hledat nějaké poselství či rady na cestu a to je přeci důležité. Pokud je člověk upřímný, Krišna ho jistě začne inspirovat. Je umění vědět, že někdo něco dělá špatně a nechat ho v tom být, tak jako že existují třeba nepřesné překlady.. ale kvůli tomu nemusím hned poukazovat či něco dokazovat. To je síla osobnosti, umět přijímat, odpouštět, mávnout rukou, ale být nad věcí. Ty slovní přestřelky, co se rozpoutaly na diskuzích, svědčí o pravém opaku, alespoň tedy u mě. Souboj, kdo víc dokáže, kdo víc vytáhne informací, citací, úprav, špatných překladů.. takhle můžete strávit klidně celý život, to je vaše věc. Nevím ale, jak dál se tím posunete ke Krišnovi, přeci jen jsou to stále jen filozofické spekulace a hádky... Haribol!
Název: Re:Duchovní život není teorie.
Přispěvatel: Robert Září 06, 2012, 11:24:47
Barčo co jsi napsala je v mnohém pravda. Na druhou stranu je také pravda, že Prabhupáda leckdy vůči masu používal fanatickou rétoriku. V mnoha věcech si odporoval. A opravdu spousta jeho překladů je špatných. Nevím proč lidi nepoukážou, kde jsem ve své tezi udělal chybu a snaží se jen mně očenovat nebo na mně útočit. Už to samotné poukazuje nejspíš na to, že mám pravdu. Kdo si chce uctívat Prabhupádu ať to dělá. To je jeho věc. Já mám názor jaký mám a mám ho velmi opodstatněný. Samozřejmě i v ISKCONu jsou rozumní lidé, bohužel je jich velmi málo. Já s touto organizací v ČR určitě spolupracovat nebudu. V Indii jsem ochotný přistoupit na nějákou nepřímou spolupráci. Já si myslím, že je opravdu znakem fanatismu, když tě lidé napadnou (to jsem v té době rozdával časopisy pojednávající o tom, že Prabhupáda je jedíný guru pro ISKCON - což on také ve své sebestřednosti a touze po uctívání ustanovil). Možná je pravda hodně syrová, ale taková je. O ISKCONu vím fakt hodně a prošeljsem mnoha chrámy. Kolik je tam ještě ututlaných skandálů to bys nevěřila. I moji kamarádi na vysokých postech v ISKCONu v Indii jsou tím znechuceni. Vzhledem ke své pozici to ale nemohou říkat veřejně. Jo a ještě k Nikdo, spoustu veršů z Gíty Prabhupáda opsal z Rádhakrišnanovi verze Gíty. Tolik mýtů okolo Prabhupády a tolik zamlčování to určitě není dobré. Prostě jen kult osobnosti. Nelíbí se mi to. Ale samozřejmě ať si v ISKCONu praktikují co chtějí. Nicméně s kritikou musí počítat a měli by ji umět také přijímat. Vždyť oni sami kritizují kdeco a kdekoho a mnohdy neoprávněně.
Název: Re:Duchovní život není teorie.
Přispěvatel: barča Září 06, 2012, 11:35:22
Ano, Roberte, něco se mi doneslo o špínách.. bohužel nejde jen poukázat na jednoho člověka, že je za to zodpovědný. A hlavně navíc vždy selže "lidský faktor" tedy i to, co se stalo s původním Iskconem.. pokud chtějí dnes oddaní v Iskconu patřit k původnímu Iskconu, měli by ctít myšlenky, které stály při jeho založení. Dnes mi hodně lidí spíše připadá, že se řadí k nějaké organizaci zvané Iskcon, protože je to jejich "styl".. třeba nosit sárí, tančit tance, apod.. Na některých to jde více na některých méně vidět. Je dnes těžké sdružovat se s oddanými, protože je tam velmi tenká hranice mezi tím, co je ještě bhaktijoga a co ne. Spíš vidím oddané, kteří praktikují sami doma, případně se svou rodinou, uctívají malá Božstva, obětují jídlo a drží se svých zásad. To je mnohem těžší než ve skupině, jejich vytrvalost a odhodlanost je silná, mohou podlehnout mnohem většímu tlaku a vlivům, když nejsou ve společnosti oddaných. I já to takto mám. V chrámech je toto svým způsobem jednodušší, ale jak jsi sám psal, není chrám jako chrám. Člověk musí umět rozlišovat a používat svou inteligenci. Každopádně ať se rozhodneš jakkoliv, je to tvé rozhodnutí a zvaž, jestli tě inspiruje Krišna, nebo to chceš jen ty sám. A nemysli si o mně, že já jsem člověk, který tě bude napadat nebo obviňovat, to rozhodně ne! Já podporuji všechny lidi (nejen oddané Krišny) ať dělají to, co opravdu cítí že pomůže ostatním a učiní je šťastnější. A to nejen vedení k vědomí Krišny, ale i v praktickém iluzorním světě. Ne každý dojde ihned k vysvobození a pro mě je úspěch už jen to, že někdo přijde ke mě domů, popovídáme si a zahlédne obrázky Krišny, případně se zeptá.. a pak pokračujeme v rozhovoru, co chtěl on. Žádný nátlak, žádné vnucování, a přeci to jde také, tedy aspoň mi. Hodně štěstí na tvé cestě.
Název: Re:Duchovní život není teorie.
Přispěvatel: Robert Září 06, 2012, 11:54:00
Určitě za to není zodpovědný jediný člověk. Myslím si, že když někdo přečte celou mou tezi včetně odkazů tak mu dojde jak to zhruba bylo a sám může posoudit nakolik je co čí tzv. zodpovědnost. Ve skutečnosti všechno řídí Krišna a my všichni včetně mně, včetně tebe a včetně Prabhupády jsme jen loutky. Co se týká inspirace. Všechny činy každého jsou inspirovány Krišnou. Nutit někoho k něčemu je samozřejmě naprostá hloupost.
Název: Re:Duchovní život není teorie.
Přispěvatel: Kírtanananda dás Září 06, 2012, 14:59:03
Hare Krišna Roberte, je mi už docela trapné, že zde zatěžuji čtenáře pastováním emailů jako důkazů proti Tvému lživému a manipulativnímu vyjadřování, ale sám si o to říkáš tak tady to je. Ve svém příspěvku píšeš:

V tom mailu, který se mi nechce hledat a možná ho ani nemám - hm tam je otázka co považuješ za lež a co ne. Co si pamatuju tak jsi tam řekl, že ani nevím jak se jmenuji:) což já samozřejmě vím:)


Samozřejmě že to je opět úplně jinak, a věz že už mě nebaví tady s Tebou řešit, Tvé výmysly, protože jak se za chvilku dočteš nikdy jsem neřekl že „nevíš jak se jmenuješ“, ale napsal jsem Vaškovi„že si neumíš v životě ujasnit jak by jsi chtěl být oslovován“, a to mělo původ v tom, že jsi si během několika měsíců nechal říkat „ Ramananda, Ramananda Raya Dasa, bh. Robert či Robert. Pokud by Tvá paměť selhávala a tyto události si nepamatuješ, klidně Ti otisknu Tvé emaily ve kterých se takto podepisuješ.


# ------------ Původní zpráva ------------
# Od: tonda bh <tondabh@seznam.cz>
# Předmět: Fwd:Re:Fwd:Re: Fwd:Re:Fwd:Re: Stížnost
# Datum: 02.6.2007 15:05:25
# ----------------------------------------
# Hare Krisna drahy Vyaso,prijmi prosim me uctive poklony,vsechna
# slava
# SRILOVI
# PRABHUPADOVI.
#
# Po precteni Tveho dopisu,vidim ze …

…Nechci ani nebudu Ramanandovi sahati do svedomi,… Tvuj pritel Ramananda,ktery
# si ani neumi v zivote ujasnit jak by chtel byti oslovovan...


Jinak ještě pro Tondu...  Kdybys byl trochu slušnější a napsal třeba přímo mně tak by jsi se o de mne dozvěděl, že mi moji indičtí kamarádi začali říkat Ramananda a já to začal používat v Indii jelikož Robert mnoho z nich neumělo vyslovit. Vždycky mne fascinovala osoba Ramanandy Ráji a jelikož jsem bydlel v té době asi 7 km od jeho domu tak jsem se kvůli tady těmto všem věcem rozhodl používat jméno Ramananda Rája Dása, které jsem také používal a používám v Indickém ISKCONu abych měl klid od toho, že mně chtěli naverbovat k uctívání nějákého gurua...

Nevím z jakého důvodu chceš, abych Ti psal jak Ti říkají Tvoji Indičtí kamarádi, když jsi mě to říkal už asi před šesti roky. Chtělo by to udělat něco s Tvou pamětí a nebo si pro jistotu všechno piš, ale hlavně Tě žádám přestaň už s tím klevetěním už to není v módě.

Jelikož jsi nedoložil věrohodným způsobem svá lživá tvrzení, čekám na Tvou omluvu a poté můžeme pokračovati dál v debatě bez ztráty kytičky, Kírtanananda dás.
Název: Re:Duchovní život není teorie.
Přispěvatel: Robert Září 06, 2012, 15:18:00
Dobrá omlouvám se ti Tondo, v tomto ohledu jsi měl pravdu. Beru to zpět. S oslovováním to bylo jednoduché. Žil jsem jak víš v Indii a všichni mi říkali Ramananda a na mém domě bylo napsán o Ramananda Ráya Dása kutir takže tak. Zbytek už si asi můžeš domyslet. Každopádně máš ode mne mail který jsem ti poslal a který ti může pomoci ukázat trochu jak to bylo, a že já sem v tom všem nebyl zas tak moc namočen svou vinou. Myslím tím teď tu celou ubohou komedii která se sehrála při tzv. expanzi IRM v ČR. Říkám tím úmyslně komedii, protože to dle mého ze všech stran tak bylo. Názor na to může mít každý jiný.
Název: Re:Duchovní život není teorie.
Přispěvatel: Robert Září 06, 2012, 15:22:56
Jinak Tondo já tě nenutím aby jsi mi říkal Ramananda a ani si nevzpomínám, že bych tě k tomu, kdy nutil. A jelikož nucení není můj styl, tak bych se velmi divil kdybych v tom neměl pravdu ;)
Název: Re:Duchovní život není teorie.
Přispěvatel: Robert Září 06, 2012, 15:25:33
Každopádně, když si ty maily tak umíš zálohovat, můžeš mi to prosím přeposlat na mail ať si to můžu dnes už s odstupem přečíst celé. Díky
Název: Re:Duchovní život není teorie.
Přispěvatel: Nikdo Září 06, 2012, 15:30:45
 :o :)
Název: Re:Duchovní život není teorie.
Přispěvatel: Kírtanananda dás Září 07, 2012, 12:12:48
Hare Krišna Ramananda prabhu, pokud se Ti bude chtít, tak napiš nějaké filosofické poznatky z Indické vesnice, trochu z filozofie zemědělců, ať tady čtenáři také využijí Tvé zkušenosti z cest, díky Kírtanananda dás.

                                      P.S. Rádhe- Šyam...
Název: Re:Duchovní život není teorie.
Přispěvatel: Nikdo Září 07, 2012, 12:35:49
Hare Krišna Ramananda prabhu, pokud se Ti bude chtít, tak napiš nějaké filosofické poznatky z Indické vesnice, trochu z filozofie zemědělců, ať tady čtenáři také využijí Tvé zkušenosti z cest, díky
Jen technicky doplním, že pokud možno v samostatných vláknech (kliknout na nové téma ve vybrané skupině témat), netřeba z toho tady dělat lidé a jedno-vláknovou diskuzi. Pokud stávající schéma témat nevyhovuje tak připomínky semka (http://forum.farmavilemov.cz/index.php/topic,37.0.html) a přidal jsem i skupinu témat k Indii obecně.
Název: Re:Duchovní život není teorie.
Přispěvatel: Robert Září 07, 2012, 13:26:37
Dobrá napíšu, i když nevím, jestli to bude zrovna co by sis představoval. Ale každopádně si myslím, že to bude obohacující pro všechny kdo delší dobu nepobývali na indických vesnicích.
Název: Re:Duchovní život není teorie.
Přispěvatel: Janztrocnova Srpen 02, 2015, 12:50:54
To co tady provozujete je jenom hadka, jak co nejrychleji udelat z ostatnich pokud mozno co nejvetsi pitomce a bezcharakterni lidi. Ja hledam jenom pravdu a ostatni zive bytosti z hlediska jejich individualit mi nezajimaj. Moje nejoblibenejsi je Gita od Prabavanandy a Ischerwooda, protoze davaj ke Gite svoje vlastni pochopeni k nasi ceste za osvicenim, coz se schoduje s osvicenymi lidmi. Gita Gandhiho neni zdaleka tak dobra, on radu veci nechapal, tak jsem ji vyhodil do smeti. Je potreba jit daleko za hinduismus a budhismus az se jmena a pojmy ztratej a zbyde jenom ciste vedomi. Potom nejsou nejasnosti a slozitosti neni o cem premyslet a o cem mluvit. Moje vira neni zadna, jenom to zkusit, a pak vidim, jestli je to pravda nebo ne. Pravdu drzim, ostatni veci okamzite likviduju. Takzvanymi mymi nazory nejsou me vlastni, ale vice nebo mene mnou overene nazory osvicenych bytosti. V Gite Krisna rika, ze vsechny cesty pro uprimne hledace vedou k nemu. Je tedy potreba z jakyhokoliv kultu rychle ve vlastnim zajmu vycouvat a udelat z toho volnou spiritualni komunitu, kde kazdy se chce co nejrychleji vratit do absolutni reality ( Panbuh, univerzalni vedomi, ...........atd.)
Veci jsou naprosto jednoduche a po chvili neni o cem mluvit. Tondo, necekej na cloveka, otoc se dovnitr na svoje ciste vedomi a tam bud co nejdil. Kdyz jsi s Atmanem, tak nepotrebujes nic jineho a dosahl jsi nirvanu. Mluvit o Stvoriteli je zbytecne, daleko lepsi je pritomnost s Panem a absolutni ticho.  To je konec vseho, nemuzeme jit dal.  Toto je samozrejme novy zacatek. Ja to beru. Tondo, ten tvuj Stvoritel, to jsi ty, to neni oddelena bytost a ten sluzebnik tos taky ty. Jediny co je ve vesmiru je ciste vedomi ( Brahman). Doufam, ze si alespon nepatrne rozumime.

Název: Re:Duchovní život není teorie.
Přispěvatel: Kírtanananda dás Srpen 20, 2015, 20:43:51
Haribol Honzíku, my se jen snažíme uvádět teorii do praxe, no a to víš cesta není lehká...Kírtanananda dás