Autor Téma: Dvanáctero figur zápasu perem čili příručka písemné polemiky od Karla Čapka  (Přečteno 7641 krát)

Nikdo

 • Host
Ačkoliv je internetové fórum dílem novým, tak písemné diskuze samé se vidno nemění a tak věnujte před psaním i trochu času poučení z roku 1925 od Karla Čapka:

DVANÁCTERO FIGUR ZÁPASU PEREM ČILI PŘÍRUČKA PÍSEMNÉ POLEMIKY

Tato stručná příručka není určena zápasníkům, nýbrž čtenářům, aby se poněkud vyznali ve figurách zápasu; pravím ve figurách a nikoli v pravidlech, neboť tisková polemika na rozdíl od všech jiných druhů boje, zápasu, půtky, klání, šermu, šarvátky, zápolení, turnaje a vůbec mužného měření sil nemá žádných pravidel. Aspoň u nás ne. Např. v řeckořímském zápase není zvykem, aby si odpůrci při potýkání vynadali; při boxu není zvykem tlouci pěstí do vzduchu a pak prohlásit, že odpůrce je knokaut; při bodákovém útoku není zvykem, aby se vojáci obou stran vzájemně pomlouvali - to za ně obstarávají novináři v zázemí. Nuže, to vše a mnohem více je zvykem v literární polemice, a bylo by těžko nalézt něco, co by expertní polemický zápasník uznal za nedovolený chvat, za unfér hru, za surovost, podfuk nebo nerytířský trik. Není tudíž možno popsat a pojmenovat všechny figury polemické exhibice; dvanáct figur, jež uvedu, jsou ty nejběžnější, jaké se vyskytují v každém i zcela nenáročném tiskovém zápolení. Kdo chce, ať je doplní o další tucet.

1. Despicere čili figura první. Záleží v tom, že se polemizující musí uvést jako intelektuálně a mravně nadřaděný svému odpůrci; nebo, což je totéž, je nutno dát najevo, že odpůrce je omezenec, blbeček, skribent, tlachal, nula, dutá nádoba, epigon, taškář, nevzdělanec, onuce, plevel, zmetek a vůbec subjekt nehodný, aby se s ním mluvilo. Tento apriorní předpoklad dává potom polemizujícímu onen sytý, poučný a sebejistý polemický tón, jenž nevyhnutelně patří k věci. Polemizovat s někým, soudit někoho, nesouhlasit s někým a zachovat přitom jistý respekt, to nepatří k národním obyčejům.

2. Figura druhá čili Termini. Tato figura záleží v tom, že se užívá jistých speciálně polemických obratů. Napíšete-li dejme tomu, že po vašem zdání pan X. nemá v něčem pravdu, odpoví pan X., že jste se na něho „zákeřně vrhl“. Jste-li toho náhledu, že něco pohříchu není v pořádku, napíše váš odpůrce, že nad tím „lkáte“ nebo „roníte slzy“. Podobně se říká „láteří“ místo protestuje, „klevetí“ místo poznamenává, „spílá“ místo kritizuje a tak dále. Těmito obraty jste plasticky vylíčen jako nakvašený, potrhlý, neodpovědný a jaksi pominutý člověk, i když jste náhodou kliďas pokojný jako lama; tím je zároveň vysvětleno, proč si váš ctihodný odpůrce na vás musí vyjíždět s takovou slovní vehemencí, neboť se prostě brání proti vašemu zákeřnému vrhání, spílání a láteření.

3. Třetí figura sluje Caput Canis. Záleží v jisté dovednosti užívat jenom takových slov, jaká mohou vzbudit o potíraném odpůrci špatné mínění. Jste-li rozvážný, je možno o vás říci, že jste opatrnický; jste-li duchaplný, lze říci, že jste duchaplnický; jste-li nakloněn prostým a věcným důvodům, možno říci, že jste všední a triviální; jste-li nakloněn abstraktním důvodům, lze vás s výhodou nazvat neživotným intelektuálem, a tak dále. Pro zručného polemika není prostě vlastnosti, přesvědčení nebo duševního stavu, který by nebylo možno pojmenovat názviskem, jež samo o sobě odhaluje úžasnou prázdnotu, tupost a malost potíraného odpůrce.

4. Non habet čili figura čtvrtá. Jste-li třeba učený myslitel, lze vás porazit podle třetí figury prohlášením, že jste hlubokomyslník, didaktický žvanil, pouhý teoretik nebo cosi podobného. Ale také vás lze zničit figurou Non habet; je možno říci, že se vám nedostává lehkého vtipu, smyslové bezprostřednosti a intuitivní fantazie. Kdybyste však náhodou byl bezprostřední a intuitivní, je možno vás usadit objevem, že se vám nedostává pevných zásad, hlubokého přesvědčení a vůbec etické odpovědnosti. Jste-li tvor rozumový, nejste k ničemu, neboť se vám nedostává hloubky citu; jste-li tvor citový, jste pouhá onuce, neboť se vám nedostává vyššího rozumového principu. To, co jste nebo co v sobě máte, je vedlejší; je nutno objevit, co vám není shůry dáno, a ve jménu toho vás zavrhnout ve tmu a nicotu.

5. Pátá figura sluje Negare a záleží v tom, že se vám prostě upře, co jste nebo co je vaše. Jste-li například učený myslitel, je možno přehlédnout tento fakt a říci, že jste povrchní causeur, plácal a diletant. Tvrdil-li jste neústupně po deset let, že (dejme tomu) věříte v čertovu babičku nebo v Edisona, je možno jedenáctého roku o vás polemicky prohlásit, že nikdy jste se nepovznesl k pozitivní víře v existenci čertovy babičky nebo Tomáše Alvy Edisona. Je to možno proto, že nezasvěcený čtenář to o vás beztoho neví a zasvěcený má z toho zlomyslnou radost, že se vám upírá nos mezi očima.

6. Imago je figura šestá. Záleží v tom, že se místo odpůrce, jaký skutečně je, podvrhne jakýsi světu nepodobný hastroš, načež se tento hastroš polemicky vyvrací. Například polemizuje se s něčím, co potíraný odpůrce nikdy neměl na mysli a nikdy v tom smyslu neřekl; dokazuje se mu, že je pitomec a že se mýlí, na jakýchsi tezích, které jsou opravdu pitomé a mylné, ale nejsou jeho.

7. Pugna je figura příbuzná figuře předešlé. Záleží v tom, že se odpůrci nebo věci, kterou zastává, dá falešný název, načež se polemizuje s těmito libovolnými obecnými slovy. To se dělá hlavně v tzv. boji zásad. Odpůrce se nařkne z nějakého nepatřičného ismu, a pak se tento ismus vítězoslavně potírá.

8. Ulyxes je figura osmá. Její podstata je uhnout na jiné pole a mluvit o něčem jiném, než o čem se vede spor. Tím se polemika výhodně oživí, slabé pozice se zamaskují a nebere to žádný konec. Tomu se také říká unavovat odpůrce.

9. Testimonia. Tato figura značí, že časem lze s výhodou užít dovolávání se nějaké (kterékoliv) autority, třeba „již Pantagruel pravil“ nebo „jak dokázal Treitschke“. Při jisté sčetlosti lze na každé mínění nalézt nějaký citát, který je jedním rázem zdrtí.

10. Quousque. Tato figura je podobna předešlé, jenže se nedovolává žádných autorit. Řekne se prostě „to je dávno odbyto“ nebo „už dávno překonané stanovisko“ nebo „každé dítě ví“ a tak dále. Proti tomu, co je takto překonáno, není třeba vést dalších důkazů; čtenář tomu věří a odpůrce je nucen hájit „dávno odbyté věci“, což je dosti nesympatický úkol.

11. Impossibile. Odpůrce nesmí mít pravdu nikdy a v ničem. Kdyby se mu přiznala jen špetka rozumu a správnosti, byl by polemický zápas jaksi ztracen. Nelze-li nějakou jeho větu vyvracet, je vždy ještě možno říci: „Pan X. mne chce poučovat, že . . .“ „Pan X. se ohání pravdami tak plochými a dávno známými, jako je jeho ,objev’, že . . .“ „Pan X. troubí na ústup a skrývá se za tvrzení. . .“ „Zasni, světe! Slepá slepice našla zrnko a nyní provolává, že . ..“ Zkrátka, něco se najde, ne?

12. Jubilare. Toto je jedna z nejdůležitějších figur a záleží v tom, že z literního boje je vždy nutno odcházet s gestem vítěze. Expertní polemik není nikdy poražen; vždy je to ten druhý, kdo „byl usvědčen“ a „je hotov“. Tím se také polemika liší od každého jiného sportu. Řeckořímský zápasník uzná čestně, že byl poražen; ale snad žádná polemika neskončila slovy: Ruku sem, přesvědčil jsi mne.

Jsou ještě mnohé jiné figury, ale už mne jich ušetřte; ať je literární historikové posbírají na luzích našich revuí a novin.

/Karel Čapek - Přítomnost 1925/

Kírtanananda dás

 • Administrator
 • Full Member
 • *****
 • Příspěvků: 147
 • Karma: +5/-0
 • Kde můžu pomůžu a kde nemůžu nepřekážím.
  • Zobrazit profil
Hare Krišna Nikdo, je vidět že naši předci se nám snažili zanechat poučky velikého kalibru, a tato příručka od Karla Čapka jest toho důkazem, díky za přetisk a přeji nám všem, abychom se naučili co nejvíce jednat a psát v duchu fair play.  :)
Gauranga Nitjánanda Krišna vás opatruj aj s celou rodinou.

Nikdo

 • Host
Hare Krišna Nikdo, je vidět že naši předci se nám snažili zanechat poučky velikého kalibru, a tato příručka od Karla Čapka jest toho důkazem, díky za přetisk a přeji nám všem, abychom se naučili co nejvíce jednat a psát v duchu fair play.  :)

A co se naučit obratně využívat všech 12 figur a naopak rozvinout nové a zákeřnější  :D. Nakonec Ćapek píše, že polemizovat s někým, soudit někoho, nesouhlasit s někým a zachovat přitom jistý respekt, to nepatří k národním obyčejům a tak se přeci nebudeme příčit národním zvyklostem :D.

Kírtanananda dás

 • Administrator
 • Full Member
 • *****
 • Příspěvků: 147
 • Karma: +5/-0
 • Kde můžu pomůžu a kde nemůžu nepřekážím.
  • Zobrazit profil
 :D Myslím, že už to dokonale zvládáme, tak teď najdi někde příručku jak se to odnaučit?  :D
Gauranga Nitjánanda Krišna vás opatruj aj s celou rodinou.

Nikdo

 • Host
:D Myslím, že už to dokonale zvládáme, tak teď najdi někde příručku jak se to odnaučit?  :D

No možno pak jedině na Internetu nediskutovat, protože třeba to je neoddělitelná součást Internetové diskuze :D.

Kírtanananda dás

 • Administrator
 • Full Member
 • *****
 • Příspěvků: 147
 • Karma: +5/-0
 • Kde můžu pomůžu a kde nemůžu nepřekážím.
  • Zobrazit profil
 ;D Rozkaz, jdu tedy pokecat se včeličkama, potřebuji tam udělat nějaké zákroky, pak dám vědět co říkaly.  :D
Gauranga Nitjánanda Krišna vás opatruj aj s celou rodinou.

Nikdo

 • Host
;D Rozkaz, jdu tedy pokecat se včeličkama, potřebuji tam udělat nějaké zákroky, pak dám vědět co říkaly.  :D

Tak to přeji pěkné včelaření a ne že se pak budeš dovolávat autority včeliček a použiješ figuru 9. či 10. jako, že i včely říkají.  :)

Kírtanananda dás

 • Administrator
 • Full Member
 • *****
 • Příspěvků: 147
 • Karma: +5/-0
 • Kde můžu pomůžu a kde nemůžu nepřekážím.
  • Zobrazit profil

Tak to přeji pěkné včelaření a ne že se pak budeš dovolávat autority včeliček a použiješ figuru 9. či 10. jako, že i včely říkají.  :)

No tak si představ, že jsi se skoro trefil, jen s tím rozdílem, že služebnice včeličky jsou pravdomluvné a říkaly, že máme poslouchat Nejvyšší Autoritu a to Pána Krišnu. Oni jsou prý Jeho služebnicemi a nic jiného nechtějí dělat, jen sloužit našemu Otci.

Upřímně řečeno, ten kdo pronikne do světa včeliček, tak jasně vidí a pozná, jak je vše řízeno Všemocným Pánem.  :)
Gauranga Nitjánanda Krišna vás opatruj aj s celou rodinou.

Nikdo

 • Host
No já mluvil dneska s masařkou a to to viděla úplně jinak . ;D Říkala, že má zrovna tak starost starat se o Pána Boha, že musí ještě naklást vajíčka a má to sotva za pár a ať ji laskavě otevřu pořádně to okno, že takhle se nemůže vůbec strefit do té škvíry a nezdržoval sem ji už takovými otázkami.  :)

Kírtanananda dás

 • Administrator
 • Full Member
 • *****
 • Příspěvků: 147
 • Karma: +5/-0
 • Kde můžu pomůžu a kde nemůžu nepřekážím.
  • Zobrazit profil
No já mluvil dneska s masařkou a to to viděla úplně jinak . ;D Říkala, že má zrovna tak starost starat se o Pána Boha, že musí ještě naklást vajíčka a má to sotva za pár a ať ji laskavě otevřu pořádně to okno, že takhle se nemůže vůbec strefit do té škvíry a nezdržoval sem ji už takovými otázkami.  :)

Hare Krišna Nikdo, tady vidíš tu rozmanitost nejen mezi lidmi, ale i v říši hmyzu, a to je další z věcí kterou na našem Otci obdivuji, jak nechává každého svobodně se rozhodnout, jakou cestou chce jít, měj se krásně služebně Kírtanananda dás.  ;)
Gauranga Nitjánanda Krišna vás opatruj aj s celou rodinou.

Nikdo

 • Host
Ruku sem, přesvědčil jsi mne.  ;D

Kírtanananda dás

 • Administrator
 • Full Member
 • *****
 • Příspěvků: 147
 • Karma: +5/-0
 • Kde můžu pomůžu a kde nemůžu nepřekážím.
  • Zobrazit profil
Ruku sem, přesvědčil jsi mne.  ;D

Tak ruku Ti samozřejmě rád podám, ale zásluhy musíš přičíst své intuici či vnitřnímu guruovi, neboť to je On, kdo nás vede po naší cestě kterou jsme si zvolili a co já Ti mohu? Popřát úspěšný konec Tvé cesty a ať neskončíš nikde jinde než v láskyplné náruči našeho Otce.  ;)
Gauranga Nitjánanda Krišna vás opatruj aj s celou rodinou.