Autor Téma: Citace Šríly Bhakti Rakšak Šrídhar Dév-Gosvámího Mahárádže  (Přečteno 4795 krát)

Kírtanananda dás

 • Administrator
 • Full Member
 • *****
 • Příspěvků: 147
 • Karma: +5/-0
 • Kde můžu pomůžu a kde nemůžu nepřekážím.
  • Zobrazit profil
Šrí Šrímad B.R. Šrídhar Dév-Gosvámí, komentář k B.g. str. 164-5.

..."Védy jsou Mé instrukce dané ku prospěchu mas, jež se ode Mne odchýlily, a společnost je pod pravomocí Mnou daných všeobecných pokynů. Avšak Můj božský vztah ke všemu je niterný a nezávislý. Přesahuje veškeré zákony a společnost ustanovenou na základě védských Písem. Vždyť všechny Védy tento vztah spíše hledají."

Védy hledají toto ideální božské postavení. V jedné části Šrímad Bhágavaty, jež pojednává o Rása-lílá, zosobněné Védy prosí o odpuštění:

" Máme o Tobě správně podat zvěst, avšak nebyly jsme schopny Tě popsat tak, jak Tě nyní vidíme stát před námi. Teď chápeme, že jsme zhřešily, neboť jsme nedokázaly předat lidem tuto Rása-lílá, Vradža-lílá."

Veškerá zjevená Písma, podobně jako návěstí u cesty, pouze ukazují směr. Avšak kam, jak? "To nevíme". Jen: " Tímto směrem Jej lze dojíti." Kdekoli a všude, vše náleží Jemu...  :)
Gauranga Nitjánanda Krišna vás opatruj aj s celou rodinou.

Kírtanananda dás

 • Administrator
 • Full Member
 • *****
 • Příspěvků: 147
 • Karma: +5/-0
 • Kde můžu pomůžu a kde nemůžu nepřekážím.
  • Zobrazit profil
Re:Citace Šríly Bhakti Rakšak Šrídhar Dév-Gosvámího Mahárádže
« Odpověď #1 kdy: Červenec 15, 2012, 05:39:48 »
Šrí Šrímad B.R. Šrídhar Dév-Gosvámí, komentář k B.g. str. 165.

Když budeme schopni poznat, že vše je určeno pouze pro radost Krišny, pak si uvědomíme, že všechny naše exploativní sklony navždy zanikly. Nezbude nic pro uspokojování našich smyslů.

Hluboko ve svých srdcích pocítíme, že vše existuje pouze pro Jeho potěchu a že tu není místa k žádné exploataci. I my jsme v to zahrnuti - naše existence je také pouze pro potěchu Jemu. Vše je určeno pro Jeho božské zábavy (lílá) a v těch se nenaskýtá možnost k zábavám někoho jiného. Všichni jsou zahrnuti v této jediné lílá.  Neoprávněné zneužívání zmizí, naučíme-li se vše správně užívat. On je vlastník a Jeho vlastnictví je absolutní.

Písma, společnost a zákony stanoví: " To náleží tobě, to patří druhému a to zas třetímu." Je to něco jako dočasné propůjčení. Trvalé vlastnictví však náleží vždy Jemu. Vše ostatní - majitel a vlastnictví, pán a služebník - to vše je relativní a pouze dočasně Jím povolené.

Absolutní Vlastník, Majitel a Požitkář je On Sám. Pouze tehdy, dojdeme-li k tomuto závěru, mohou být naše srdce zcela očištěna. Všichni si o sobě myslí, že jsou pány mnoha věcí. To však je nemoc srdce (hrd-rógam). vše je pak chápáno v nemocném stavu vědomí.

Ve zdravém stavu, kdy je srdce zcela zdravé, jsme schopni vidět Nejsvrchovanější Celek. Jsme schopni vidět, že vše je určeno pouze pro Jeho uspokojení.  :)
Gauranga Nitjánanda Krišna vás opatruj aj s celou rodinou.

Kírtanananda dás

 • Administrator
 • Full Member
 • *****
 • Příspěvků: 147
 • Karma: +5/-0
 • Kde můžu pomůžu a kde nemůžu nepřekážím.
  • Zobrazit profil
Re:Citace Šríly Bhakti Rakšak Šrídhar Dév-Gosvámího Mahárádže
« Odpověď #2 kdy: Srpen 26, 2012, 00:49:54 »
Ztrácet věci tohoto smrtelného světa není zlé. Tyto věci přicházejí a odcházejí. Tělo samotné, které je centrem všech těchto aktivit, také pomine. Jaký má tedy význam hromadit tolik energie vztahující se k tělu? Probuď tedy svoje vědomí. Najdi tu skutečnou osobu uvnitř – duši. Najdi ji a pokus se jí pomoci. To je možné pouze s pomocí sádhua.

Den, v němž se nesetkáme s nějakým sádhuem, nebo nediskutujeme o skutečném významu života - o vnitřním životě, vnitřní substanci – je ztraceným dnem. Buď si toho vědom. Ve vší úctě a jakýmkoliv způsobem si uděl vlastní lekci – upomeň se na vlastní zájem.
Gauranga Nitjánanda Krišna vás opatruj aj s celou rodinou.

Kírtanananda dás

 • Administrator
 • Full Member
 • *****
 • Příspěvků: 147
 • Karma: +5/-0
 • Kde můžu pomůžu a kde nemůžu nepřekážím.
  • Zobrazit profil
Re:Citace Šríly Bhakti Rakšak Šrídhar Dév-Gosvámího Mahárádže
« Odpověď #3 kdy: Srpen 27, 2012, 00:00:28 »
Nalezni svůj vlastní zájem. Nestarej se o vnější svět a okolnosti, ale ponoř se hluboko do reality, do vnitřního světa. Nalezni své vnitřní já, vnitřní svět, ve kterém tvé vnitřní já skutečně žije. Pokus se nalézt svůj domov, běž zpátky k Bohu, zpátky domů. Svoji energii musíš užít k návratu domů, nikoliv k putování touto zemí smrti. Za každou cenu se pokus vyhnout zemi smrti. Neustále se pokoušej nalézt věčnou půdu, zemi, které náležíš. Pokus se pochopit, co je tvůj domov a proč tomu tak je. Pohodlí domova – co to znamená? To znamená naše rodné místo. Místo, kde ses narodil. Ve Šrímad Bhágavatamu nacházíme tento verš:


satam prasangan mama virya-samvido
bhavanti hrt-karana-rasayanah kathah
taj-josanad asv apavarga-varmani
sraddha ratir bhaktir anukramisyati
(Šrímad Bhágavatam 3.25.25)


„Promluvy o Mně, ve společnosti oddaných, jsou velmi půvabné a přinášejí uspokojení uším a srdci. Takovéto hovory, plné duchovní energie, jsou zdrojem sladkosti a jejich kultivací se rychle otevírá cesta k osvobození z hmotného života. Takto postupně bytost dosahuje pevné víry, která se posléze vyvine v chuť a skutečnou lásku ke Mně.“ (ŠB 3.25.25)
Gauranga Nitjánanda Krišna vás opatruj aj s celou rodinou.

Kírtanananda dás

 • Administrator
 • Full Member
 • *****
 • Příspěvků: 147
 • Karma: +5/-0
 • Kde můžu pomůžu a kde nemůžu nepřekážím.
  • Zobrazit profil
Re:Citace Šríly Bhakti Rakšak Šrídhar Dév-Gosvámího Mahárádže
« Odpověď #4 kdy: Srpen 28, 2012, 13:21:37 »
Lék proti šílenství.
   
Nevědomost není náhodná. Zakládáme si na ni svými minulými skutky – člověk je tvůrcem své vlastní budoucnosti. O špatné počasí, kterému jsem teď vystaven, jsem se zasloužil já sám. Nestěžuj si na své okolí. Nalož s ním, jak nejlépe dovedeš, a pokus se za tím vidět milost Absolutního. Anomálie, které v přítomnosti čelím, je produktem mých vlastních činů a já za ni nemohu vinit nikoho jiného. Tohle ovšem není ta jediná pravda. Z jiného úhlu pohledu je možné vidět, že Pánova milost je neustále všude přítomná. S touhou pomáhat mi, přichází v přestrojení navenek nepříznivého okolí; pokud na ni pohlížím se svým současným chápáním. To je ta nezbytná medicína na moji chorobu, medicína léčící mé šílenství. Je to jako lék předepsaný Pánem. On je všude, se Svojí pomocnou rukou dosahující na nás ve chvílích největšího nebezpečí. Mít tento postoj znamená mít klíč; řešení, které nás chrání před nepříznivým okolím a postavením.

Pán není pomstychtivý, On nás netouží trestat. Trest přišel pouze proto, aby nás poučil. Trest je tu, je ovšem konán něžnou rukou, aby nás poučil a pomohl nám zlepšit se. Takto bychom měli pohlížet na veškerá nebezpečí.

Naprav tedy sebe samotného – nikoliv ostatní – a nalezneš skutečný mír. A nikdy se nesnaž užívat si výsledků svých činů. To je klíč k úspěšnému životu a plynulému štěstí. Pochopíš, že Nekonečný je tvým přítelem.

Všechno je částmi a částečkami Původního, proto se Bůh projevuje ve všem. A není tomu tak, že můžeme obětovat či negovat vše a pouze Bůh zůstane - proč bychom tu jinak byli? Naše individualita a existence jsou skutečné. Obě strany tedy musí mít určité uznání a harmonie mezi nimi představuje skutečnou pravdu. Taková je koncepce Maháprabhua. Je zde polarita, a také jednota a harmonie, a to je to nejdůležitější. Dislokace je nezdravá. Nutné je správné uspořádání. Májá (miskoncepce) znamená dislokaci. Provinciální, lokální zájmy, vedou jak ke vzájemným střetům, tak ke střetům s Absolutním. Správné uspořádání ovšem přichází skrze správné pochopení Absolutního. Toto pochopení přináší skutečnou harmonii. O všech těchto věcech bychom měli diskutovat a pochopit je.
Gauranga Nitjánanda Krišna vás opatruj aj s celou rodinou.

Kírtanananda dás

 • Administrator
 • Full Member
 • *****
 • Příspěvků: 147
 • Karma: +5/-0
 • Kde můžu pomůžu a kde nemůžu nepřekážím.
  • Zobrazit profil
Re:Citace Šríly Bhakti Rakšak Šrídhar Dév-Gosvámího Mahárádže
« Odpověď #5 kdy: Září 20, 2012, 00:32:07 »
Šríla Bhakti Rakšak Šrídhar Dév-Gósvámí Mahárádž.

Jak postupovat a jednat na cestě Bhakti:

 Musíme být v naší snaze praktičtí, protože to není žádná imaginární věc. Někteří západní lidé se domnívají,že východní filosofie je něco jako imaginace - pouhá představa - a tak skrze ni velmi rychle projdou bez toho, aniž by věnovali pozornost tolika nezbytným krokům. To znamená, že podvádějí sami sebe. Člověk, který touží po opravdovém upřímném pokroku, nevynechá ani jediný krok.

Nejdříve musíme získat víru (šraddhá). Když je víra dostatečně silná, přivádí člověka do společnosti světců (sádhu--sanga), v níž se začíná učit sloužit Krišnovi (bhajana-kriyá). V důsledku této praxe se člověk zbaví nevědomosti o vlastní identitě (anártha nivritti). Když se zbaví veškerých světských nečistot, přichází nepřetržitá oddanost (ništa), následuje opravdová chuť, jež se nezakládá na kontaktu s ničím z tohoto světa (ruči). Poté přichází spontání touha po Krišnovi (ášakti), a pak první paprsky lásky ke Krišnovi (bháva).

Lidé musí být sami k sobě upřímní, zda-li následovali všechny tyto kroky. Opravdová rága-márga (spontánní oddanost) začíná na úrovni bháva-bhakti. Dokud se neprobudí skutečná bháva, člověk musí následovat vaidhi-bhakti (oddanost pod vedením sádhua a písem) a anártha nivritti (očišťování se od všeho, co nelze použít pro službu Krišnovi), tak aby se ujistil, že všechna vábivá kouzla tohoto světa do jednoho odešla. Ti, kteří podvádí sami sebe, to však chtějí získat levně. Chtějí koupit velmi lacině jídlo bez toho, aniž by za něj zaplatili skutečnou cenu.

Gauranga Nitjánanda Krišna vás opatruj aj s celou rodinou.