Autor Téma: Jak vnímáte a praktikujete bhakti yogu?  (Přečteno 6027 krát)

Kírtanananda dás

 • Administrator
 • Full Member
 • *****
 • Příspěvků: 147
 • Karma: +5/-0
 • Kde můžu pomůžu a kde nemůžu nepřekážím.
  • Zobrazit profil
Jak vnímáte a praktikujete bhakti yogu?
« kdy: Říjen 14, 2012, 00:32:48 »
Bhakti yoga je pro mne úplné odevzdání se Bohu kde jsem teprve na začátku a učím se tomuto, je to pro mne krásná nekonečná služba Krišnovi, jak chápete bhakti yogu  vy?

Co o bhakti yoze říká náš Otec?

Bg 12.6-7 — Avšak ty, kdo Mě uctívají — odevzdávají Mi všechny své činnosti, jsou neochvějně oddáni Mně, prokazují Mi výlučnou oddanou službu a neustále o Mně meditují s myslí upřenou na Mne — ty rychle vysvobodím z oceánu zrození a smrti, synu Pṛthy.

Bg 12.8 — Upři svou mysl na Mě, Nejvyšší Osobnost Božství, a nech u Mne spočinout veškerou svou inteligenci. Tak budeš bezpochyby stále žít u Mě.

Bg 12.9 — Můj milý Arjuno, uchvatiteli bohatství, pokud nejsi schopen na Mě neochvějně upírat mysl, dodržuj usměrňující zásady bhakti-yogy. Tak v sobě probuď touhu Mě dosáhnout.

Bg 12.10 — Jestliže v praxi nedokážeš dodržovat usměrnění bhakti-yogy, snaž se pro Mě pracovat, neboť prací pro Mě dospěješ k dokonalosti.

Co o bhakti říká Šríla Bhakti Rakšak Šrídhar Dév-Gósvámí:

"Bhakti, oddanost, je svou vlastní příčinou. Bhakti není stvořena něčím jiným mimo ni. Je tu věčně. Je jen zahalena a je ji třeba odhalit. Je, jako by spala: je třeba ji probudit. Pomíjivé žádosti a vědomé snahy jak o exploataci, tak i odchod z ní, nebo netečnost, představují obaly, které jí pokrývají. Tyto obaly musíme odstranit a pak se bhakti zjeví v celé své naprosto čisté kráse."

Maháprabhu proto poznamenal:

"Hledej Šrí Krišnu. V tomhle světě na tebe jiná povinnost nečeká. Ujmi se Jeho jména, hovoř o Něm, a takto jednej při čemkoliv, čemu se věnuješ. Velmi rychle dosáhneš naplnění svého života. Pokračuj s pronášením Jeho jména, hledáním Jeho a rozmluvách o Něm, ať už spíš, jíš, nebo se hádáš -cokoliv, co děláš, spoj s Ním."
« Poslední změna: Říjen 14, 2012, 13:39:19 od Kírtanananda dás »
Gauranga Nitjánanda Krišna vás opatruj aj s celou rodinou.

Kírtanananda dás

 • Administrator
 • Full Member
 • *****
 • Příspěvků: 147
 • Karma: +5/-0
 • Kde můžu pomůžu a kde nemůžu nepřekážím.
  • Zobrazit profil
Re:Jak vnímáte a praktikujete bhakti yogu?
« Odpověď #1 kdy: Říjen 28, 2012, 12:17:32 »
V Kurmakšétře, hned za Purím na jihu, žil jeden Vaišnava, jménem Vásudéva. Trpěl leprou – ovšem jakou leprou? Spousty červů vypadávaly z jeho ran na zem. Aby tito červi neumřeli, sbíral je a znovu si je vkládal do ran. Byl to bráhmana. Jakýmsi způsobem ve svém nitru pochopil, že „Pán přišel a já tak dostanu příležitost se s Ním setkat."

 Maháprabhu do toho kraje skutečně přišel, zdržel se ale jen na chvíli a opět odešel.
Když se Vásudévovi doneslo, že Pán, popisovaný jako nějaký „sádhu” s vyjímečnými schopnostmi, přišel a před pouhou chvílí odešel, zhroutil se samým zklamáním na zem. „Jak se to mohlo stát? Ani na okamžik
mi nebylo umožněno Pána zahlédnout. Přišel a zase odešel a já se s Ním nemohl ani setkat, obdržet Jeho daršan.”

Maháprabhu už mezitím urazil téměř míli, když najednou pocítil něco, co Ho táhlo zpět. Začal proto utíkat; rozběhl se zpátky, našel Vásudévu a objal ho. Celé Vásudévovo tělo se změnilo. Lepra zmizela a namísto ní tělo oplývalo krásou. Vaišnavové se cítí být spíše těmi nejubožejšími z ubohých. Jsou těmi nejpokornějšími ze všech pokorných. Cítí se být nižšími nežli stéblo trávy. To je dainya, pokora.

Bhaktivinód Thákura na jednom místě popisuje, jak můžeme rozpoznat, kdo je Vaišnava. Jak to pochopit?
Co je klíčem ke správnému úsudku? Dainya: pokora. Přirozená, skutečná pokora. Předstíraná pokora je bezcenná; předstírání se necení nikde. Skutečná pokora se může projevit pouze tehdy, když bytost cítí
své spojení s autokratickým Pánem, svým Pánem. Pouze tehdy může cítit pokoru. Služebník autokrata
nemá žádné postavení, žádné ego, či cokoliv jiného. Přirozená pokora tedy představuje bohatství. O jaký
druh bohatství se to však jedná, že je schopno zajmout i autokrata?

Opravdovému služebníkovi se tohoto postavení k Pánovi skutečně dostává. On se cítí být ke svému upřímnému služebníkovi také přitahován. On není bez srdce. Může být autokratem, to však neznamená, že by neměl srdce. Služba je tedy nutná, nic jiného. Jak může dosáhnout tohoto postavení, pokračovat  a rozvíjet ho? Jak je to možné?

Šraddhá, víra nám daruje pochopení. Pouze jedna věc je požadována a nic jiného: laulyam api mulyam ekalam. Považujeme se za velké oddané, ale ve skutečnosti jsme oddanými pouze svým oděním. Avšak skutečné vnitřní prahnutí, to by mělo vycházet z celého srdce. Pouze si to přej a získáš to, ovšem tohle chtění musí být nefalšované; musí být upřímné,  laulyam.

Potom ti nic nemůže přivodit potíže. Jestliže si to nepřeješ, nedosáhneš toho. Skutečnou hodnotu tedy představuje pouze naše opravdová touha. Neodmítat to. Pochop hodnotu té věci, prahni po ní a dosáhneš jí. Šraddhá, víra je to, o co tady jde: to je ta věc, ta nejvyšší věc, která jediná dokáže uhasit mou vnitřní žízeň. Jakým způsobem však v sobě  můžeme tohle upřímné prahnutí vyvinout? Stykem se sádhuem a s pomocí Písem se můžeme pokusit o naplnění naší vnitřní žádosti. Vnitřní žádost může být uspokojena jedině vědomím Krišny. 

Šríla Bhakti Rakšak Šrídhar Dév-Gósvámí.
« Poslední změna: Říjen 28, 2012, 15:05:17 od Kírtanananda dás »
Gauranga Nitjánanda Krišna vás opatruj aj s celou rodinou.

Kírtanananda dás

 • Administrator
 • Full Member
 • *****
 • Příspěvků: 147
 • Karma: +5/-0
 • Kde můžu pomůžu a kde nemůžu nepřekážím.
  • Zobrazit profil
Re:Jak vnímáte a praktikujete bhakti yogu?
« Odpověď #2 kdy: Říjen 28, 2012, 13:04:00 »

...V té době sídlil v Navadvípu Advaita Áčárja, nejlepší ze všech Vaišnavů, který je opěvován po celém světě. Šrí Advaita Áčárja byl navýsost váženým učitelem. Dokázal vysvětlit veškerá Písma, která lze nalézt ve třech světech a oddanou službu Krišnovým lotosovým chodidlům označoval za esenci veškerého učení.

Šrí Advaita Áčárja zapáleně uctíval Krišnu v podobě šalagrám-šíly lístky Tulasí a vodou Gangy. Ponořen do velké duchovní extáze, volal hlasitě Krišnu. Tento zvuk byl tak mocný, že pronikal obalem vesmíru a bylo ho možné zaslechnout až na vaikuntských planetách.

Jakmile Pán Krišna zaslechl láskyplný nářek Advaity Prabhua, osobně se zjevil, neboť Pán je ovládán láskou Svých oddaných. Proto je Advaita Áčárja nejlepším ze všech Vaišnavů a Jeho oddanou službu nelze v tomto vesmíru s ničím srovnat. Takto sklíčený smutkem z toho, že lidé postrádají oddanost, pobýval Advaita Áčárja v Nadii.

Jeho srdce bylo přirozeně plné soucitu, a proto stále milostivě přemýšlel o tom, jak živé bytosti osvobodit. „Jestliže Můj Pán sestoupí,  dosáhnou všechny tyto pokleslé duše osvobození. K užívání Svého jména Advaita Simha se budu cítit být oprávněn teprve tehdy, až přiměji Mého milovaného Pána Vaikunty, aby sestoupil.

Přinutím Pána Vaikunty ke zjevení v tomto světě a společně budeme tančit a zpívat a tak osvobodíme pokleslé živé bytosti.” Takto odhodlán sloužil Advaita Áčárja s upřenou myslí nepřetržitě lotosovým chodidlům Šrí Krišnačandry. Pán Čaitanja opakovaně potvrdil, že sestoupil na žádost Šrí Advaity Prabhua...

Šrí Čaitanja Bhágavata, Ádi Khanda 2.50–148
Šríla Vrindávana dás Thákura.
Gauranga Nitjánanda Krišna vás opatruj aj s celou rodinou.

Kírtanananda dás

 • Administrator
 • Full Member
 • *****
 • Příspěvků: 147
 • Karma: +5/-0
 • Kde můžu pomůžu a kde nemůžu nepřekážím.
  • Zobrazit profil
Re:Jak vnímáte a praktikujete bhakti yogu?
« Odpověď #3 kdy: Říjen 28, 2012, 13:23:32 »

Společné zpívání Krišnových Svatých Jmen (sankírtana) v člověku ničí hříšné podmínění  hmotnou existencí, očišťuje jeho znečištěné srdce a probouzí všechny druhy oddané služby, které v něm dřímou.

Výsledkem pronášení Svatého Jména je, že se v člověku probudí jeho láska ke Krišnovi a dá mu ochutnat transcendentální blaženosti. Nakonec se dostane až do Krišnovi společnosti, kde se zaměstná v Jeho oddané službě takovým způsobem,  jako by se nořil do nesmírného oceánu lásky. 

(Čč Antya 20.13–14)
Gauranga Nitjánanda Krišna vás opatruj aj s celou rodinou.

Kírtanananda dás

 • Administrator
 • Full Member
 • *****
 • Příspěvků: 147
 • Karma: +5/-0
 • Kde můžu pomůžu a kde nemůžu nepřekážím.
  • Zobrazit profil
Re:Jak vnímáte a praktikujete bhakti yogu?
« Odpověď #4 kdy: Říjen 28, 2012, 13:52:10 »

Klaním se Svrchovanému Pánovi Krišnovi, který se zjevil ve Svých pěti aspektech; jako oddaný, jako expanze oddaného, jako inkarnace oddaného, jako čistý oddaný a jako energie oddanosti.Šrí Gaura-gannodéša-dípiká uvádí: „Šrívás je Nárada, který sehrává v Krišnově  líle tak významnou roli.

Takovým oddaným, jako byl Šrívás, vzdával Nimáj Své poklony a oddaní Mu na oplátku žehnali: „Kéž dosáhneš oddanosti ke Krišnovi.“Jednoho dne se Šrívás procházel po venku, když v tom zahlédl na ulici Nimáje.

Oslovil Ho: „Lidé se vzdělávají proto, aby se stali oddanými Krišny. Jaký jiný smysl by jinak jejich učení mělo? Neztrácej čas. Začni uctívat Krišnu co nejrychleji to bude možné.“

Maháprabhu byl těmito slovy z úst Svého oddaného velmi potěšen a odpověděl: „Ty jsi oddaný. Díky tvojí milosti jednoho dne zajisté dosáhnu oddanosti ke Krišnovi.“

Šrí Čaitanja Bhágavata, Ádi Khanda
Šríla Vrindávana dás Thákura.
Gauranga Nitjánanda Krišna vás opatruj aj s celou rodinou.

Kírtanananda dás

 • Administrator
 • Full Member
 • *****
 • Příspěvků: 147
 • Karma: +5/-0
 • Kde můžu pomůžu a kde nemůžu nepřekážím.
  • Zobrazit profil
Re:Jak vnímáte a praktikujete bhakti yogu?
« Odpověď #5 kdy: Říjen 28, 2012, 14:34:59 »

Někomu se na cestě může přihodit nehoda, při níž ztratí vědomí. Co by měl dělat, jakmile se mu opět trocha
vědomí vrátí? Použije ji k tomu, aby se sám pobídl: „Doprav to tělo k mým ochráncům, do mého domova. Ó můj příteli, odnes mé tělo domů.”

Tak nejlepším možným způsobem využije tu trochu vědomí, jež se mu navrátila – bude schopen využít svého správného poznání. Inteligentní člověk bude považovat kohokoliv, kdo se s péčí a náklonností o jeho tělo postará, za tu nejvhodnější osobu k jeho ozdravení. Proto by ji měl požádat o to, aby se o jeho tělo postarala.

Proto bychom měli využít našeho vzkříšeného vědomí k tomu, abychom se svěřili do péče božských osob. Tak získá oddanost k Bohu hodnotu. Ti, kterým je hodnota oddanosti k Bohu známá, jsou s námi nejblíže spřízněni. Dokáží tohle vnitřní procitnutí ocenit a ujmou se péče o mé oddané já.

Tohle je předposlední benefit plynoucí ze sádhu-sangy: když nezabírají léky, jež jsme si sami určili, navrhne nám doktor změnu. Vzduch a voda pak přirozeně napomůžou k našemu uzdravení. Stejným způsobem napomáhá atmosféra svatých osob našemu duchovnímu zdraví.

                                              Šríla Bhakti Rakšak Šrídhar Dév-Gósvámí
Gauranga Nitjánanda Krišna vás opatruj aj s celou rodinou.

Kírtanananda dás

 • Administrator
 • Full Member
 • *****
 • Příspěvků: 147
 • Karma: +5/-0
 • Kde můžu pomůžu a kde nemůžu nepřekážím.
  • Zobrazit profil
Re:Jak vnímáte a praktikujete bhakti yogu?
« Odpověď #6 kdy: Listopad 04, 2012, 16:16:06 »
Tak jako v tomto hmotném světě existuje slunce, měsíc a mnoho dalších planet, tak i ve světě víry existuje stupňování planetárních systémů. Měli bychom pečlivě zkoumat Písma, přijmout vedení světců a pochopit, jak pokročit ve víře do vyšší sféry opouštěním nižších sfér. A kdykoliv se objeví nějaká pochybnost, měli bychom to probrat s vyšším prostředníkem, abychom mohli postupovat dále.

Duchovní realita je věčná existence, úplné vědomí a extáze. Pouhá existence nás nemůže naplnit. Dokonce ani naše niterná touha a pociťování vlastního vědomí nejsou dostatečné. Potřebujeme rasu, ánandu, extázi, která nám přinese naplnění. Jsou různé druhy duchovní realizace. Měli bychom rozlišovat různé duchovní koncepce a naše volba se zlepší, když se ponoříme hlouběji a hlouběji do reality.

Musíme zemřít abychom žili. A to se také stupňuje. Vždy existuje stupňování nahoru a dolu. Chceme-li na své cestě pokročit, musíme opustit staré a přijímat nové. Povinnosti, uprostřed kterých se ocitáme mohou být opuštěny kvůli vyšším povinnostem. Tímto způsobem musíme pokračovat a vždy se radit se světci a Písmy. Oni nás povedou v oceánu víry, protože duchovní svět je neznámý a nepoznatelný.

Absolutní Pravda je známá a poznatelná pro určitou skupinu, která nám udává směr. Využijeme-li toho, pak pod vedením světců a Písem postupně odstraníme naše chyby. Nejdříve musíme opustit tuto smrtelnou existenci. Pak musíme uspokojit náš rozum, naše vědomí. A nakonec musíme uspokojit naše srdce. Nejvyšší naplnění je naplnění srdce, ne naplnění vědomí, nebo dosažení věčné existence. Věčná existence nemá význam pokud není vědomá a vědomí nemá význam pokud nepřináší naplnění.

Takže sat, věčná existence, čit, vědomí a ánanda, naplnění, extáze - jsou tři principy našeho konečného cíle. A s tímto cílem budeme postupovat dále a dále v našem duchovním životě. Manu-samhita praví:
vidvadbhih sevitah sadbhir
nityam advesa-ragibhih
hrdayenabhyanujnato
yo dharmas tam nibhodhata

Ve svém srdci můžeme cítit jestli jsme získali nebo ztratili. Smysl pro tento cit je v nás. Když postupujeme ve vědomí Kršny, naše karma, naše spojení s tímto hmotným světem vyprchá a nabudeme rozsáhlé poznání, které nám přinese uspokojení. V tu chvíli budeme cítit, že cíl našeho života je všude (mají drište khilatmani). Když dosáhneme naplnění života, budeme vidět, že veškeré prostředí je nám nápomocné, a vše je v souladu.

V tomto duchovním světě se všichni budou starat, aby nás zahrnuli láskou. My sami se nemusíme starat o svůj vlastní zájem, ale prostředí, které tam je, k nám bude více příznivé a laskavé, než si dovedeme představit. Tak jako když dítě nemůže pochopit rozsah matčiny lásky. Tímto způsobem nás obklopí přátelé a pohodlí domova, a s touto realizací se vrátíme zpět k Bohu, zpět domů.

                                     Šríla Bhakti Rakšak Šrídhar Dév-Gósvámí
Gauranga Nitjánanda Krišna vás opatruj aj s celou rodinou.

Kírtanananda dás

 • Administrator
 • Full Member
 • *****
 • Příspěvků: 147
 • Karma: +5/-0
 • Kde můžu pomůžu a kde nemůžu nepřekážím.
  • Zobrazit profil
Re:Jak vnímáte a praktikujete bhakti yogu?
« Odpověď #7 kdy: Listopad 04, 2012, 16:22:20 »
Žák: Čím větší odevzdání přichází, tím více jsem zklamán. Jak je to možné? Šríla Šrídhar Mahárádž: Hegelova filozofie říká: "Zemři abys žil." Nesmíš být proto lakomec. Musíš plně zemřít, takový jaký jsi v současnosti. Měl bys své falešné ego vložit do ohně a nechat odstranit veškerou příměs. Pak se manifestuje čisté zlato se svou oslňující barvou. Duše samozřejmě nezemře, ale všechny příměsi - mysl, tělo a falešné touhy - budou ohněm odevzdání spáleny na popel. Zemři tedy, abys žil ve skutečném (duchovním) světě.

Žák: Kdyby měli všichni tohoto ducha, Mahárádžo, nebylo by tolik nesvárů, které můžeme vidět v mnohých náboženstvích a sektách. Šríla Šrídhar Mahárádž: Jenomže ne všichni jsou normální. Existují rozdíly. A ti, jenž se zaměstnávají v abnormálních věcech, nemohou následovat dokonalý směr. Každý má nějaký nedostatek a nedokonalost. Pánovy zábavy jsou pro Jeho uspokojení, ale i tam najdeme určité rozdíly ve skupině Jeho dokonalých služebníků, přestože se nacházejí ve svém přirozeném postavení, v Jeho říši, ve Vrndávaně. Čili soutěžení a vzájemný boj pro uspokojení Pánovy sladké vůle jsou přijatelné. V Jeho říši nemůže být nic zlé. Když boj uspokojí našeho Pána, pak to můžeme dělat. Neměli bychom být zklamáni když najdeme rozdíly, ale měli bychom se snažit najít společný zájem.

Žák: Ale když opomeneme Maháprabhuovu misi dávání prema-bhakti[1] pokleslým duším a budeme bojovat jen za svou slávu a sobeckost, myslím, že to není správné. Šríla Šrídhar Mahárádž: Dejme tomu, že nemocnému pacientovi bude podán lék, ale jakmile se zjistí a vyléčí jedna nemoc, může se objevit druhá. Hřích je v těch, kteří jsou na cestě, nikoliv v těch, kteří jsou dokonalí. Ti, kteří přicházejí k vědomí Kršny jsou všichni pacienti. Toto není místo normálních, zdravých lidí, ale místo pro pacienty, kteří se očišťují léčbou. A tento proces se nazývá sádhana bhakti.

                                                  Šríla Bhakti Rakšak Šrídhar Dév-Gósvámí
Gauranga Nitjánanda Krišna vás opatruj aj s celou rodinou.

Kírtanananda dás

 • Administrator
 • Full Member
 • *****
 • Příspěvků: 147
 • Karma: +5/-0
 • Kde můžu pomůžu a kde nemůžu nepřekážím.
  • Zobrazit profil
Re:Jak vnímáte a praktikujete bhakti yogu?
« Odpověď #8 kdy: Leden 04, 2013, 00:49:42 »
Proč sloužit posvátné kravičce?

Kráva je s plným právem respektována jako jedna ze sedmi matek lidstva, protože lidem poskytuje mléko, tak jako rodná matka. Čánakja Pandit v Níti šástře uvádí:

átma-mátá guróh patní
bráhmaní rádža-patniká
dhénur dhátrí tathá prithví
saptaitá mátarah smritáh

„Vlastní matka, manželka gurua (duchovního mistra), manželka bráhmany, manželka krále, kráva, chůva a země jsou všechny známy jako sedm matek člověka.“

Všech pět kravských produktů (paňča-gavja) – mléko, tvaroh, ghí (přečištěné máslo), moč a hnůj – se považuje za očišťující. Krávy mají ústřední úlohu v indickém hospodářství. Kravský hnůj například slouží jako levné hnojivo. Někdy se uchovává v podzemních cisternách, kde se vytváří metan využívaný k topení a vaření. Kravský hnůj je mimo jiné i cenný dezinfekční prostředek a používá se nejen jako léčivý obklad, ale i jako očišťující prostředek.

Krávy jsou velice drahé Pánu Krišnovi. Krišna je skutečně často oslovován jako „Gópál“ a „Góvinda“ – jmény, která se vztahují na Jeho láskyplný vztah ke kravám. Samotné názvy Krišnovy svaté země Vradži („pastvina“) a jeho duchovního sídla Gólóky („země krav“) prozrazují Jeho důvěrné sepětí s těmito tvory. Krišnova láska ke kravám je oslavována v celé védské literatuře. Není tedy divu, že se ve Védách klade velký důraz na ahimsu, nenásilí a neubližování žádné cítící bytosti, a hlavně na ochranu krav.

Védská encyklopedie Nighantu nabízí devět sanskritských jmen pro krávu, z nichž tři – aghnja („ta, která se nesmí zabít“), ahi („nezabíjí se“) a aditi („ta, která se nemá řezat“) – specificky zakazují porážení. Synonyma pro „krávu“ jsou shrnuta v eposu Mahábhárata: „Už samotné jméno krávy je aghnja, což naznačuje, že by se nikdy neměla zabíjet. Kdo by se ji pak odvážil zabít? Ten, kdo zabije krávu nebo býka, páchá bezesporu ten nejohavnější čin.“ (Šánti-parva 262.47)
Gauranga Nitjánanda Krišna vás opatruj aj s celou rodinou.