Autor Téma: Pravda je pravda.  (Přečteno 4247 krát)

Kírtanananda dás

 • Administrator
 • Full Member
 • *****
 • Příspěvků: 147
 • Karma: +5/-0
 • Kde můžu pomůžu a kde nemůžu nepřekážím.
  • Zobrazit profil
Pravda je pravda.
« kdy: Říjen 28, 2012, 19:41:49 »

Jak dosáhnout oddané lásky? Co vlastně láska znamená? Všeobecně je láska v tomto světě považovaná za něco, co nás přivádí k vlastnímu potěšení. Milujeme pouze pro osobní uspokojení. Chceme-li ovšem pochopit lásku ke Svrchované Božské Osobnosti, musíme se nejdříve odevzdat. Musíme se odevzdat Pánovi. Musíme se odevzdat tomu, kdo nám udílí pokyny a striktně tyto instrukce následovat.

Musíme následovat učení, které nám přinesl Gauranga. Šrí Krišna Čaitanja Maháprabhu nám umožňuje porozumět realitě a pravdě o Svrchované Bytosti.Kdo je to Bůh? A co vše dokáže učinit? A kdo je schopen tomu porozumět? To jsou otázky a témata, které je třeba vyřešit.Co je to pravda? Pravda je pravda. Pravda nemá budoucnost, ani minulost, pravda je pouze přítomna. Neexistuje ve třech fázích. Pouze přítomnost. Neustálá přítomnost. A tato přítomnost nemá žádnou budoucnost. Vše ostatní na co pohlédneme je hmotné, přechodné. Existuje to pouze po určitý okamžik.Naše těla se narodí, dosáhnou určité výšky a váhy a postupně se začínají ztrácet, až nakonec zcela zaniknou.

To ovšem není naše motto. naše motto zní: „Chceme žít věčně.“Existuje Stvořitel, jenž stvořil celý tento vesmír a pod jehož vedením tu nyní sedíme a hovoříme. Kdo je to? To On je pravda. On je ten nejmocnější a my Ho nedokážeme pochopit svými miniaturními mozky.Naše poznání je omezené. Stejně jako naše fyzická, intelektuální a mentální síla – vše je omezené. Naše chápání pravdy je omezeno kapacitou smyslů. Takto se pravdy dobrat nemůžeme. K tomu, abychom pochopili pravdu, se musíme odevzdat. Naproste odevzdání.

Bhagavad-gíta (18.66) nám praví: sarva dharman parityajya mam ekam saranam vraja, aham tvam sarva-papebhyo moksayisyami ma sucah. „Zřekni se všech lidmi stvořených
náboženství a odevzdej se Mi. Odevzdej se Mi!“

Jestliže se odevzdáš bez vyhlídky na jakékoliv cíle, zbaven tužeb a budeš následovat Jeho požadavky, Pán se ti vyjeví. A k tomu, aby k odhalení pravdy došlo, se vyžaduje podřízenost.Co znamená podřídit se? Tohle tělo mi nepatří. Já nejsem tohle tělo. Veškeré orgány, které ke mně náleží, nejsou moje. Moje tělo, mysl, tělesná a intelektuální síla nejsou kompetentní k poznání pravdy. Chceme-li pravdu poznat, musíme se pravdě odevzdat. Odevzdat se!

Óm Višnupáda Šrí Šrímad Bhakti Vaibhava Purí Gósvámí Mahárádža.
Gauranga Nitjánanda Krišna vás opatruj aj s celou rodinou.

Kírtanananda dás

 • Administrator
 • Full Member
 • *****
 • Příspěvků: 147
 • Karma: +5/-0
 • Kde můžu pomůžu a kde nemůžu nepřekážím.
  • Zobrazit profil
Re:Pravda je pravda.
« Odpověď #1 kdy: Říjen 28, 2012, 20:21:50 »


Védy nám tvrdí: „Jste děti nesmrtelnosti.“ Vy všichni jste nesmrtelní. Nerodíte se a ani neumíráte. Všichni
jste věčnými služebníky Pána. Proč se obáváte zrození a smrti? Z čeho máte strach? Neustále se něčeho bojíte. Pokud se odevzdáte Pánovi, už se nebudete potřebovat za něco omlouvat, nebudete mít důvod se cítit nešťastně, nebudete muset nad žádnou ztrátou plakat, ani se nebudete snažit nic víc získat. Oddaný je schopen vidět átmu, duši, všude. 

Lidé pracují od rána až do noci. Ale proč? Určitě ne proto, aby zrealizovali átmu. K tomu, abychom poznali átmu je tělo nezbytné. Těla je třeba pouze k realizaci átmy, službě této átmě a vzpomínání na ni. A jak toho dosáhnout? To ti vysvětlí tvůj duchovní mistr a Písma.
 
Potom se musíš učit provádět bhadžan. Co je to bhadžan? To není jen zpěv „Haré Krišna, Haré Krišna.“ Zahrnuje to spoustu věcí. Všechno, co činíš, veškerá tvá slova a všechno jídlo, které přijímáš – to vše by mělo být spojeno a měl bys to vykonávat jako oddanou službu. A spojíš-li to s hari-námem, tak ti to pomůže.

Ty ovšem nikdy nenásleduješ principy a omezení. A nikdy nenásleduješ to, co je pro tvoji oddanost příznivé. O všem co děláš, se musíš poradit a pokud to pro tvoji oddanost není příznivé, potom se toho musíš vzdát.

Jestliže oddaností ovládneš svoje smysly, potom budeš s požehnáním  Svrchovaného Pána připraven
zrealizovat pravdu. Můžeš se této vznešené úrovně dotknout, a tak svůj život povznést. Na takovou úroveň se musíme  dostat. Pokud provádíš  bhadžan, všechny tvé  anárthy zmizí.

Existuje takové množství anárth. Ty ani nevíš, kdo jsi. Pokud ale opravdu provádíš  bhadžan, tak to můžeš do určité míry zrealizovat. Musíš přijmout to, co je pro tvoji oddanost příznivé a zavrhnout to, co příznivé není.
Potom můžeš získat paprsek pravdy. Musíš se ve své praxi ustálit a pravidelnou sádhanou získáš k těmto činnostem pouto a dosáhneš bhávy. Ništha (nepřetržitá bhakti bez záměn), ruči (touha po Pánovi), ašakti (spontánní touha po Pánovi, prostá intelektuálního vedení) a  bháva(paprsek  premy, který obměkčuje srdce touhami po setkání, službě a láskyplných výměnách s Pánem).

Dosáhneš-li  bhávy, znamená to, že ses přiblížil k hranici oddaného života. Temnota jíž ses tak bál, se nad ránem pomalu vytrácí. Ve tmě nic nevidíš, a proto se obáváš toho, co může přijít. Když se temnota před úsvitem vytrácí, tak nás opouští strach a my jsme schopni zřetelně vidět. Vše je najednou jasné. A v tomto
vyjasněném stavu můžeš spatřit vycházet slunce.

Když vyjde slunce, jsme naprosto šťastni. To se nazývá  prema. Nejdříve bháva a potom prema. Této úrovně musíme dosáhnout. A jak jí dosáhnout? Sádhanou, tedy duchovní praxí. Musíme provádět sádhanu.

Učitelé nikdy nevysvětlují rozdíl mezi  kámou a  premou. Co je to káma (světský chtíč)? Káma se přirovnává k temnotě, naprosté temnotě. A prema je jako plný sluneční svit. Rozbřesk, s jehož pomocí můžeš vše vidět, se k tobě v tuto chvíli nedostává. Jak by se k tobě mohli dostat sluneční paprsky, pokud nevychází slunce? A co je tohle slunce. Sluncem se míní Pán Krišna.

Dopadne-li na tebe Krišnovo světlo, tak veškerá tvoje temnota zmizí a ve tvé mysli a inteligenci nezbude ani
jiskra zla. Takto se staneš čistým. Bez toho, aniž bys o toto světlo usiloval, ho nikdy nedosáhneš. Bez praxe, bez naprosté oddanosti, bez naprostého odevzdání se Pánovi to nepochopíme.

 Mnoho lidí nachází zalíbení v poslechu zábav Rádhá -Krišny a  rása-kridá zábav. Jakmile si to však poslechnou, stávají se otroky chtíče. To ovšem není prema. Tímto způsobem premu nezrealizuješ. Musíš si projít všemi třídami, jednu po druhé, než dosáhneš základního vzdělání. Nepokoušej se skákat vysoko! Co může z těchto složitých témat pochopit žák první, nebo druhé třídy? Nepochopí nic.

Óm Višnupáda Šrí Šrímad Bhakti Vaibhava Purí Gósvámí Mahárádža.
Gauranga Nitjánanda Krišna vás opatruj aj s celou rodinou.

Kírtanananda dás

 • Administrator
 • Full Member
 • *****
 • Příspěvků: 147
 • Karma: +5/-0
 • Kde můžu pomůžu a kde nemůžu nepřekážím.
  • Zobrazit profil
Re:Pravda je pravda.
« Odpověď #2 kdy: Leden 20, 2013, 15:43:35 »
Šaranágati - odevzdání se. Átma-nivedana (odevzdání vlastního já)


nā koroluň karama, geyāna nāhi bhelo,
nā sevilun caraņa tohār
jaďa-sukhe mātiyā, āpanaku vanca-i,
pekhalun caudisa āndhiyār

Ó Pane! Nikdy jsem nedělal nic dobrého, nezískal žádné skutečné poznání, ani jsem neuctíval Tvá lotosová chodidla. Tím, že jsem se oddal světským radostem, jsem podvedl sám sebe. Teď okolo sebe vidím pouze temnotu.

tuhuň nātha! karunā-nidān
tuvā pada-paňkaje, atma samarpiluň,
more kŗpa korobi vidhan

Ó Pane, jsi zdrojem soucitu, odevzdávám se Tvým
lotosovým chodidlům. Prosím Tě, buď ke mně milostivý.

pratijnā tohāra oi, jo hi śaraņāgata,
nāhi so jānabo paramād
so hāma duşkŗti, gati nā hera-i āna,
āb māgon tuvā parasād

Slíbil jsi, že nebudeš brát v úvahu hříchy kohokoliv, kdo se Ti zcela odevzdá. Jsem hříšník a nevidím žádnou jinou možnost, proto Tě prosím o milost.

Šríla Bhaktivinóda Thákura.
Gauranga Nitjánanda Krišna vás opatruj aj s celou rodinou.

Kírtanananda dás

 • Administrator
 • Full Member
 • *****
 • Příspěvků: 147
 • Karma: +5/-0
 • Kde můžu pomůžu a kde nemůžu nepřekážím.
  • Zobrazit profil
Re:Pravda je pravda.
« Odpověď #3 kdy: Listopad 17, 2013, 11:08:28 »

Kdysi jsem se inspiroval jedním z citátů Martina Luthera Kinga, který zní:

"Každý člověk může být úžasný, protože každý může něčím sloužit. Ke službě člověk nepotřebuje univerzitní titul, nemusí ani zvládat shodu podmětu s přísudkem. Jediné co potřebuje, je laskavé srdce."

Obzvláště ke službě Bohu, je potřeba mít laskavé srdce, neboť v této službě Krišnovi je od nás požadováno, abychom byli prospěšní svému okolí. Docela jednoduchou cestou zpíváním Svatých Jmen Pána HARE KRSNA HARE KRSNA KRSNA KRSNA HARE HARE HARE RAMA HARE RAMA RAMA RAMA HARE HARE a oddanou službou Jemu, lze dosáhnouti výše požadovaného laskavého srdce a kdo nevěří nechť sám vyzkouší a ochutná Sladkost Svatých Jmen Pána Krišny, přeji příjemný prožitek Kírtanananda dás. :)
Gauranga Nitjánanda Krišna vás opatruj aj s celou rodinou.