Autor Téma: Moudra všelijaká  (Přečteno 27141 krát)

Kírtanananda dás

  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • Příspěvků: 147
  • Karma: +5/-0
  • Kde můžu pomůžu a kde nemůžu nepřekážím.
    • Zobrazit profil
Re:Moudra všelijaká
« Odpověď #15 kdy: Říjen 14, 2012, 15:07:37 »
 Autor neznámý. (Zatím?)

Život je jako hodina matematiky. Sčítáš, odečítáš, dělíš, násobíš. Najednou uděláš chybu! Chceš ji opravit, ale,POZDĚ! ZVONÍ!
Gauranga Nitjánanda Krišna vás opatruj aj s celou rodinou.

Kírtanananda dás

  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • Příspěvků: 147
  • Karma: +5/-0
  • Kde můžu pomůžu a kde nemůžu nepřekážím.
    • Zobrazit profil
Re:Moudra všelijaká
« Odpověď #16 kdy: Říjen 28, 2012, 13:13:22 »
                                     „Pokus se získat spojení s takovou sférou,
                                     v níž budeš vždy služebníkem se sepjatými
                                     dlaněmi a v níž nebudeš nikdy pánem.“


                                     Šríla Bhakti Rakšak Šrídhar Dév-Gósvámí
Gauranga Nitjánanda Krišna vás opatruj aj s celou rodinou.

Kírtanananda dás

  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • Příspěvků: 147
  • Karma: +5/-0
  • Kde můžu pomůžu a kde nemůžu nepřekážím.
    • Zobrazit profil
Re:Moudra všelijaká
« Odpověď #17 kdy: Říjen 28, 2012, 14:01:20 »
                                 
                                    „Tou nejhrubší formou násilí a současně tím největším zločinem
                                      je potlačit a zavrhnout skutečnou potřebu duše.“
                                   

                                   Šríla Bhakti Dajita Mádhava Mahárádža
Gauranga Nitjánanda Krišna vás opatruj aj s celou rodinou.

Nikdo

  • Host
Re:Moudra všelijaká
« Odpověď #18 kdy: Listopad 01, 2012, 23:43:32 »
Vzdělávat lidi neznamená naplnit nádobu, nýbrž zažehnout oheň.

Aristofanes

Nikdo

  • Host
Re:Moudra všelijaká
« Odpověď #19 kdy: Listopad 11, 2012, 04:59:42 »
»Každý náš skutek, ať dobrý nebo zlý, jde za námi jako stín anebo tak, jako šel onehdy Tungo za Tufizem, který mu vzal jeho sekyru. Tak jako Tungo nedal Tufizovi pokoj, dokud mu nevrátil sekyru, tak hrozí i prosí každý zlý čin: naprav mne! Rozumíte tomu?«

Někteří souhlasně přikývli, ale Zoroaster viděl, že to ještě dostatečně nevysvětlil. Příklad se mu však líbil, a proto ho chtěl nyní vyjádřit poněkud jinak.

»Podívejte se, Tufiz se provinil tím, že vzal Tungovi sekyru. To byl zlý skutek. Od té doby neměl klidu, dokud sekyru nevrátil. Tím byl zlý skutek smazán dobrým.«

Teď tomu rozuměli.

»A můžeme naše špatné skutky také smazat? Musíme tedy počítat: udělal jsem tolik zlého, kolik je prstů na čtyřech rukou, a proto teď musím udělat zrovna tolik dobrého?«

»Ne, tak jsem to nemínil,« upřesnil Zoroaster. »Musíte napravit právě totéž zlo, které jste způsobili. Teprve potom jste toho zproštěni a zlý skutek pak již nepadne na misku vah.«

»To vždycky nejde,« namítl jeden z mužů.

»Ale ano, jde to vždycky,« tvrdil Zoroaster, avšak byl přerušen:

»Jak tedy můžeme napravit to, že jsme nechali svá pole ležet ladem?«

»Tím, že je napříště budeme obdělávat dvojnásob pečlivě,« řekl jiný muž. Připravovatel cesty však dodal: » Ano, to by byla jedna cesta. Ale vím ještě o jiné.« A vyprávěl o lidech, kteří odešli z domova a šli do jiné osady, aby tam pomohli. To se líbilo všem.

»Uděláme to také tak!« volali nadšeně. »Až budeš od nás odcházet, připravovateli cesty, pak půjdeme s tebou a odčiníme tím svoji vinu.«

»Muži, o nichž jsem mluvil, učinili tak proto, aby tím vzdali dík Ahura Mazdovi,« napomínal Zoroaster, který se obával, aby nyní lidé nechtěli odčinit vinu jen ze strachu před Činvantem.

»Není možné spojit obojí dohromady?« tázal se jiný naprosto dětsky.

Ostatní s ním souhlasili a Zoroaster je prozatím nechal při tom. Musel se spokojit s tím, čeho nyní dosáhl. Následující večer byly probrány další otázky. Jeden starý muž vyprávěl: » Když jsem byl mlád, usmrtil jsem v hněvu svého souseda. Mnohokrát jsem toho litoval a doposud mne to tíží. Ale napravit to již nemohu. Soused je mrtev.«

Stařec zhluboka povzdechl. Zoroaster se zahleděl pátravě kolem.

»Kdo z vás tomu starci odpoví?«

Muži mlčeli. Džádasa však zvedla hlavu.

»Jen mluv, Džádaso,« povzbuzoval ji připravovatel cesty a dívka zdráhavě začala:

»Dává-li nám Ahura Mazda novým životem příležitost, abychom mohli odpykat své viny a napravit svá provinění, nelze si představit, že by tato Boží milost byla jen polovičatá.«

»Máš pravdu, ale pokračuj. Ostatní ti ještě nerozumějí.«

»Smíme-li odpykat, čím jsme se provinili, musí být přece mezi lidmi na zemi také osoba, na které jsme se prohřešili. Tvůj soused bude v příštím životě zase tvým sousedem – tak si to alespoň představuji. Potom mu musíš posloužit, jak jen budeš moci.«

»Je tento život naším prvním životem?« tázal se jiný.

»Jistěže ne,« rozhodl Zoroaster, kterému již tato otázka často tanula na mysli.

»Pak ale musíme být ke všem lidem vlídní!« ozval se jakýsi mladý muž, »neboť tu mohou být s námi ti, kterým jsme kdysi v minulém životě ublížili nebo je dokonce usmrtili.«

Z knihy Zoroaster

Nikdo

  • Host
Re:Moudra všelijaká
« Odpověď #20 kdy: Prosinec 01, 2012, 22:38:37 »
Láska k Bohu a láska k bližnímu jsou dvě křídla okna, která nelze otevřít ani zavřít samostatně.

Søren Kierkegaard

Nikdo

  • Host
Re:Moudra všelijaká
« Odpověď #21 kdy: Prosinec 10, 2012, 00:07:13 »
Jest velikou pošetilostí toužiti po světské cti a chtíti, abychom se nad jiné povznesli. Moudří se spokojují s tím, když zůstávají nepoznaní.

Tomáš Kempenský

Nikdo

  • Host
Re:Moudra všelijaká
« Odpověď #22 kdy: Prosinec 10, 2012, 00:10:51 »
V soudný den se nás nebudou ptát, co jsme četli, ale co jsme udělali.

Tomáš Kempenský

Nikdo

  • Host
Re:Moudra všelijaká
« Odpověď #23 kdy: Prosinec 11, 2012, 04:32:30 »

Jak blaze muselo být, když vládl Chaos
Vždyť nejedli jsme ani nemočili
Kdo nás to navštívil se svým nebozezem
a vyvrtal do nás devět děr?
Denně se musíme obléknout a nakrmit
pak každoročně patálie s daněmi
Tisíce z nás se přou o haléře
zplna hrdla řvou a nohy si mohou uchodit

Řekla: Mou vlastí je Chan-tan
poznáš to z melodie mého hlasu
Tak pojď, doprovoď mne do mé tajné skrýše
dlouho potrvá, než ti staré písně přezpívám
Jsi opilý, tak o návratu pomlč
Zůstaň, slunce ještě nestojí nám nad hlavou
V ložnici mám pestře vyšívanou deku
na lůžku stříbrném ji prostírám.

Člověk nežije ani sto let
a starostí má jako na tisíc
Sotva se dostane z vlastních potíží
děti a vnuci dalšími ho zatíží
Hned postarat se o moruše
hned sázet rýži musí jít —
tak běž a hoď své závaží do moře
až klesne ke dnu, poznáš, co je klid

Za našich dnů se vyskytují lidé
kteří nejsou dobří ani zlí
Co to znamená být pánem v domě, nevědí
jak hosté bydlí hned tu a hnedle onde
Ti však, kdo tráví čas tímto způsobem
jsou jen beznadějní hlupáci
I když i oni v sobě nosí magickou věž
přesto vedou jen otrocký život

Podle orákula jsem odešel na odlehlé místo
Tchien-tchaj — co k tomu více říct
Mlhou ledových strží vřískot opic zní
trávou zarostlá vrátka splývají s horskou zelení
Trhám listí, abych zastřešil lesní chatrč
beru míru, již pramen vodou naplní
Jak rád bych zbavil svět nekonečných sporů
do konce života jen sbíral kapradí

Když vidím, jak někteří recitují sútry
myslí si, že stačí znát je nazpaměť
Ústa se hýbou, vědomí stojí
ústa a mysl se stále vyvracejí
Pravé vědomí nikdy neubližuje druhým
neoddává se smyslným touhám
Kéž by tak jednou vyzkoušeli sami sebe
místo aby vyčítali hříchy ostatním
Pak by se možná stali svými vlastními mistry
a pochopili by, že není žádné uvnitř ani vně

Od doby, co odešel jsem do ústraní na Chan-šan
živím se pouze divokými plody
o nic se nestarám a klidný život mám
Na tomto světě má všechno předurčenou cestu
jak řeka uplynou v něm stovky let
náš čas — křesadla je jiskrou
klidně se snažte měnit svět
já sedím v tichém usebrání na útesu

Ach ano, bydlím na hoře Chan-šan
roky už dávno nepočítám
se svým určením jsem se v lese skryl
dny nahlížením podstaty jsem naplnil
na tomto útesu živou duši nepřivítám
bílá oblaka mne stále obklopují
namísto lůžka měkkou trávu mám
místo pokrývky se nebem přikrývám
s hlavou příjemně opřenou o kámen
s proměnami všehomíra odplývám

Chceš slyšet podobenství o životě a smrti?
Vezmi si například vodu a led —
voda ztuhne a zmrzne
led roztaje a je z něj voda hned
Co jednou zemře, musí ožít
co se zrodilo, navrací se do smrti
Voda a led si navzájem neublíží
vracet se do života či do smrti je stejně dobré

Chan-šan - Básně z Ledové hory

Nikdo

  • Host
Re:Moudra všelijaká
« Odpověď #24 kdy: Prosinec 13, 2012, 19:48:25 »
S každou dokonalostí v tomto životě je spojena jistá nedokonalost a žádné naše bádání není prosto nějaké temnoty. A tak je pokorné poznání sebe spolehlivější cestou k Bohu, než hluboké vědecké
bádání. Tím nebudiž haněna věda ani jakákoli prostá znalost věcí, která sama o sobě je dobrá a od Boha zřízená; ale vždy je třeba dávat přednost dobrému svědomí a ctnostnému životu.

Tomáš Kempenský - Čtyři knihy o následování KRISTA


Nikdo

  • Host
Re:Moudra všelijaká
« Odpověď #25 kdy: Březen 08, 2013, 12:22:22 »
Jak Tě tedy velebit, pět o Tobě nebo k Tobě?
Kam se mám dívat, když Tě budu velebit?
Nahoru, dolů, dovnitř, ven?
Vždyť ve spojení s Tebou není místa ani způsobu,
ani nic jiného z toho, co je.
Vše je v Tobě, vše je od Tebe.
Vše dáváš a nic nepřijímáš.
Vše totiž máš a není nic, co bys neměl.
A kdy Tě mám opěvovat?
Nelze přece pojmout Tvůj čas ani hodinu.
A za co Tě mám opěvovat?
Za to, co jsi učinil, nebo za to, co jsi neučinil?
Za to, co jsi zjevil, nebo za to, co jsi skryl?
A jak Tě mám opěvovat?
Jako kdybych byl sám sebou?
Jako kdybych měl něco soukromého?
Jako kdybych byl někým jiným?
Vždyť Ty jsi vším, čím mohu být;
Ty jsi vším, co mohu činit;
Ty jsi vším, co mohu říci.
Neboť Ty jsi vše a nic jiného není.
Ty jsi i tím, co není.
Jsi vším, co se zrodilo; jsi tím, co se nezrodilo.
Jsi Myslí, když se myslíš; jsi Otcem, když tvoříš;
jsi Bohem, když působíš a jsi dobrý, když vše činíš.

//Corpus hermeticum V//

Kírtanananda dás

  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • Příspěvků: 147
  • Karma: +5/-0
  • Kde můžu pomůžu a kde nemůžu nepřekážím.
    • Zobrazit profil
Re:Moudra všelijaká
« Odpověď #26 kdy: Březen 17, 2013, 21:41:31 »
MODLITBA SVATÉ TEREZY:
 
Nechť dnes pokoj a mír kraluje ve tvém nitru. Důvěřuj Bohu, že se  nalézáš přesně na tom místě, kde si měl být. Nesmíš zapomínat na  nekonečné  možnosti , které vyplývají z tvé víry. Použij vděčnosti,  které se  ti dostalo a  užij si ji s láskou, kterou si  dostal/a...Buď spokojený/á  s vědomím, že jsi dítě Boží...
Nech, aby se Jeho přítomnost vlila až do tvých kostí a dovol své  duši svobodně  zpívat, tancovat, chválit  Ho a milovat, On je pro každého z nás a zároveň i v každém z nás.
Gauranga Nitjánanda Krišna vás opatruj aj s celou rodinou.

Nikdo

  • Host
Re:Moudra všelijaká
« Odpověď #27 kdy: Březen 25, 2013, 22:02:22 »
Každý má směr svůj, k němuž se obrací. Snažte se vzájemně překonávat v dobrých skutcích! Ať již jste kdekoliv, Bůh vás všechny přivede a Bůh věru nad věcmi všemi moc má.
Korán 2.148

Nikdo

  • Host
Re:Moudra všelijaká
« Odpověď #28 kdy: Květen 12, 2013, 17:55:07 »
Moudří považují celý Vesmír za svého učitele,
jenom hloupý v něm hledá nepřítele.


                                                          //autor neznámý//

Kírtanananda dás

  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • Příspěvků: 147
  • Karma: +5/-0
  • Kde můžu pomůžu a kde nemůžu nepřekážím.
    • Zobrazit profil
Re:Moudra všelijaká
« Odpověď #29 kdy: Květen 20, 2013, 20:26:18 »
"Z času na čas navštívím lékaře, nechám se vyšetřit, protože i lékař musí (z něčeho) žít.
Potom jdu do lékárny pro léky, protože i lékárník chce žít.
Následně léky vyliji do kanálu - protože i já chci žít."

                                                           Mark Twain
Gauranga Nitjánanda Krišna vás opatruj aj s celou rodinou.